Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Verlenging TenderNed-aanbesteding 17 InZicht-proeftuinen

13 mei 2019

Hopelijk is het je niet ontgaan: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar ambitieuze zorginstellingen die aan de slag willen in een InZicht-proeftuin. Daarvoor plaatste VWS een aanbesteding voor 17 proeftuinen op TenderNed. De inschrijftermijn is nu verlengd tot 27 mei. Ook is er een tweede vragenronde ingepland.

Veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling

InZicht is het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. Alleen met kennis en toewijding van zorginstellingen is digitale uitwisseling van gegevens op deze manier mogelijk. Veilige en eenduidige uitwisseling, met gestandaardiseerde technologie. Waarbij technologie veel meer is dan ondersteunend. ICT is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van de zorg. In de langdurige zorg gaat dat om kwaliteit van leven.

Proeftuinen geven ruimte voor innovatie

InZicht richt zich op versnelling van digitale gegevensuitwisseling binnen de modules Persoonlijke GezondheidsOmgeving, de verpleegkundige eOverdracht en de Medicatieoverdracht. In proeftuinen worden per module vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft. Je onderzoekt, experimenteert, brengt kinderziektes in kaart en bedenkt oplossingen. En toetst of die oplossingen in de praktijk echt werken.

Proeftuinen zetten de versnelling voor de sector in gang

In een proeftuin ga je aan de slag in een klein team van organisaties die in een zorgketen samenwerken. Bijvoorbeeld een verpleeghuis met wijkverpleging, ziekenhuis of huisarts. Met gebundelde deskundigheid en ambitie zet je proeftuin de sector aan het denken. En je maakt binnen zes maanden duidelijk wat nodig is voor veilige en eenduidige digitale uitwisseling van gegevens. Hiermee zet je proeftuin de versnelling voor de hele sector in gang.

Interesse? Maak tijdig een account aan

Heb je interesse of wil je meer weten? Lees alles op TenderNed. Om in te kunnen schrijven op een proeftuin heb je een account met eHerkenning nodig. Zorg ervoor dat je deze tijdig aanmaakt.

Kijk mee: zo werkt inschrijven op een proeftuin

Tijdens een inlichtingenbijeenkomst op 23 april lag de nadruk op het proces van inschrijving op TenderNed. Kijk en luister mee, ook naar de antwoorden op vragen van deelnemers.

Delen