Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

VIPP-regeling voor eerstelijnszorg (OPEN) gepubliceerd

27 mei 2019

Na de VIPP-regelingen voor ziekenhuizen, klinieken en de ggz is er nu ook een VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) voor de eerstelijnszorg, met name huisartsen: OPEN. Deelname aan MedMij is daarin verplicht.

Het doel van de regeling is om informatie-uitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. De regeling loopt van 1 juni 2019 t/m 31 december 2022. Initiatiefnemers van OPEN zijn het ministerie van VWS en de huisartsenkoepels NHG, LHV en Ineen.

MedMij is een voorwaarde in de OPEN-regeling. Alle deelnemende huisartsenpraktijken moeten bij MedMij aansluiten. Deelname aan de regeling is overigens niet verplicht, hier kunnen ze zelf voor kiezen. Het is uiteraard wel aan te raden om aan de regeling deel te nemen, omdat het digitaal beschikbaar stellen van het medisch dossier aan patiënten vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht is voor alle zorgverleners. Door aan OPEN deel te nemen, krijgen huisartsenpraktijken daar een financiële tegemoetkoming voor.

Leveranciers
Ook HIS (Huisartsinformatiesysteem)-leveranciers krijgen vanuit de OPEN-regeling een financiële tegemoetkoming voor deelname aan MedMij en voor het voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN stelt. In deze basiseisen staan eisen over functionaliteiten voor patiënten en zorgverleners.

Deze financiële tegemoetkoming krijgen de HIS-leveranciers door een contract af te sluiten met de nieuwe gebruikersvereniging voor de eerstelijnszorg: Stichting LEGIO.

De MedMij-standaarden die vanuit de OPEN-regeling verplicht zijn, zijn:
– de Informatiestandaard MedMij Huisartsgegevens,
– de Informatiestandaard MedMij Labuitwisseling,
– de Informatiestandaard MedMij AllergieIntolerantie,
– de Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen,
– de Informatiestandaard MedMij PDF/A,
– de Informatiestandaard MedMij eAfspraak.

Regio’s
Naast de leveranciers is er financiering voor regio’s. Regio’s moeten minimaal zorg verlenen aan 100.000 patiënten. Er staan 5 modules in de OPEN-regeling voor de regio’s. Module 1 is verplicht, daarin staat onder meer dat alle deelnemende huisartsenpraktijken in een regio bij MedMij moeten zijn aangesloten, uiterlijk op 1 juli 2020. Daarnaast mogen de deelnemers 2 modules kiezen uit module 2 t/m 5. Module 5 gaat over het opdoen van praktijkervaring met PGO’s en MedMij.

MedMij werkt nauw met OPEN samen om de regio’s zo goed mogelijk te informeren over MedMij. Daarvoor zijn we onder andere bezig met het ontwikkelen van een toolkit, die alle benodigde informatie over MedMij geeft en zorgorganisaties en regio’s door de verschillende stappen heen leidt.

Het programmabureau van OPEN is te bereiken via ln.njiletsree-neponull@ofni.
Huisartsenpraktijken en regio’s die vragen hebben over MedMij, mogen contact opnemen met Arina Burghouts van MedMij Support: ln.jimdemnull@stuohgrub.a of 06-46119138.

Delen