Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Volledige BgZ 2017 geschikt voor uitwisseling met PGO’s

15 mei 2018

MedMij heeft de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Dit helpt de patiënt weer een stap verder om regie te nemen op de eigen gezondheid.

Alle zorginformatiebouwstenen (zib’s) zijn door Nictiz technisch uitgewerkt in HL7 FHIR-profielen. Op basis van deze profielen kan een set van basisgegevens worden ontsloten vanuit zorgaanbieders richting de PGO van de patiënt. Thomas van Beek (persona) kan nu bijvoorbeeld in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zien welke informatie zijn ziekenhuis in Amsterdam overdraagt aan zijn tijdelijke ziekenhuis in Groningen waar hij voor een half jaar gaat studeren. Voor Thomas is het belangrijk dat deze informatie goed en volledig is. Hij heeft diabetes type 1 en wil graag dat alles bekend is zodat hij het niet allemaal opnieuw hoeft te vertellen zodra er iets mis gaat.

Belangrijk: Met BgZ 2017 profielen van MedMij komen de BgZ 2015 profielen voor MedMij te vervallen.

Basisgegevensset Zorg 2017
De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroepoverstijgend relevant is. Het is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zib’s). Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. De BgZ is van belang is voor de continuïteit van zorg.

MedMij Afsprakenstelsel
De MedMij specificaties voor de BgZ 2017 bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties. Onderstaande figuur illustreert dit.

Functioneel
Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over de uitwisseling van de BgZ 2017 tussen een zorgaanbieder en een patiënt. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

Technisch
De specificaties bestaan uit technische bouwstenen en de toepassing daarvan in de BgZ 2017.
De technische bouwstenen betreffen de uitwerking van zorginformatiebouwstenen in FHIR-profielen. Die profielen leggen voor ieder zib-element eenduidig vast hoe deze wordt uitgewisseld. Zo maken we de zib’s uitwisselbaar in een zo breed mogelijk aantal toepassingen.
De publicatie bevat verder een FHIR-implementatiegids voor de use case ‘Raadplegen BgZ 2017’. Deze gids beschrijft hoe softwareleveranciers de losse bouwstenen toe moeten passen bij het uitwisselen van de BgZ.
Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Het resultaat is tot stand gekomen na diverse expertsessies en openbare consultatierondes.

Meer informatie
Wil je meer informatie over hoe de MedMij standaarden worden uitgewerkt, neem dan contact via ln.jimdemnull@nedraadnats

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste MedMij-nieuws? Volg ons op Twitter (@MedMij) en LinkedIn

 

Delen