Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Vooraankondiging: MedMij maakt uitwisselen van vragenlijsten tussen zorgverlener en patiënt mogelijk

11 maart 2020

Op 1 april 2020 wordt de MedMij Standaard ‘Vragenlijsten’ gepubliceerd. Vanaf deze datum vind je meer informatie op de MedMij website en het MedMij-register van informatiestandaarden over de inhoud van de standaard en hoe deze is te implementeren.

Het uitwisselen van vragenlijsten

De nieuwe MedMij informatiestandaard maakt de uitwisseling van vragenlijsten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mogelijk. Het gebruik van vragenlijsten binnen een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft meerwaarde in de zorgsector. Patiënten kunnen via hun PGO vragenlijsten van zorgverleners ontvangen en ingevuld terugsturen. De standaard vormt een eerste stap in het digitaal kunnen uitwisselen van vragenlijsten.

De use case ondersteunt verschillende type vragen zoals: multiple choice, meerkeuzevragen, vrije tekstvakken, combinaties van voorgaande of beoordelingsschalen. Het uitwisselen van vragenlijsten wordt mogelijk gemaakt door bestaande FHIR-resources (Questionnaire en QuestionnaireResponse).

Meer informatie

Heb je vragen over de informatiestandaard vragenlijsten dan kun je contact opnemen via het loket.

Delen