Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Voorgenomen patch MedMij-standaarden eind maart

11 maart 2020

Dit bericht is bedoeld voor ontwikkelaars. Het betreft een patch op meerdere MedMij-standaarden die gebaseerd is op input van (kandidaat-)deelnemers, waarvoor dank. De patch wordt eind maart doorgevoerd.

De voorgenomen wijzigingen zijn te vinden via deze link. Per wijziging staat de impact beschreven. Functionele wijzigingen zijn beschreven in het Nederlands, technische wijzigingen in het Engels. Reacties hierop zien we graag terug via de issues in BITS, ons issue-trackingsysteem.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met het loket.

Delen