Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

We zijn er bijna.. gegevens uitwisselen conform MedMij

08 oktober 2019

Na jaren van voorbereidend werk gaat het gebeuren: de eerste gezondheidsgegevens gaan conform MedMij uitgewisseld worden naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten. In Oosterhout, Asten, Zoetermeer en in de regio Utrecht gaan in november de eerste gecontroleerde livegangen van start waarin gezondheidsgegevens van patiënten tussen zorgverleners en de PGO van de patiënt worden uitgewisseld. Het PROVES-MedMij programma is verantwoordelijk voor het begeleiden van deze initiatieven. 

Met deze gecontroleerde livegangen, ook wel pilots genoemd, wordt het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk gebracht. De pilots gaan ook helpen om zicht te krijgen op de gebruikservaringen van patiënten en zorgverleners. De resultaten van de pilots worden gebruikt om andere partijen of regio’s zo goed mogelijk te helpen bij de uitrol en implementatie van het MedMij Afsprakenstelsel. Daarnaast zullen de bevindingen uit de pilots gebruikt worden om het MedMij afsprakenstelsel en de betreffende informatiestandaarden te verbeteren. 

De komende weken worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet om uitwisseling mogelijk te maken. MedMij Support ondersteunt de pilots bij de implementatie en evaluatie. 

Wat en waar?

Er zijn vier regio’s die medicatieverstrekkingen gaan ontsluiten van zorgaanbieders met behulp van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Duizenden huisartsen, medisch specialisten en apothekers gebruiken dagelijks deze bestaande infrastructuur. In de pilot wordt deze infrastructuur gekoppeld aan MedMij waardoor er uitwisseling plaats kan vinden met een persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt. Hierdoor kan de patiënt de medicatieverstrekkingen ophalen die bij de apotheek beschikbaar zijn. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken zit het LSP in de afronding om het MedMij-label te behalen. In eerste instantie kan een persoon medicatieverstrekkingen verzamelen en delen via het LSP, dit zal ook voor huisartsgegevens in een later stadium in pilot-vorm mogelijk zijn. Omdat het een gecontroleerde livegang betreft gaat het alleen om het verzalen en delen van gegevens vanuit het LSP met de PGO’s die deelnemen aan de pilots. 

Regio’s

De vier regio’s die medicatieverstrekkingen gaan ontsluiten uit het LSP zijn: 

  • Asten, met PGO Medische Kluis 
  • Oosterhout, met PGO Medische Kluis 
  • Zoetermeer, met PGO Ivido
  • Regio Utrecht, met PGO ZorgDoc in combinatie met e-health platform PAZIO

PROVES is ook in gesprek met andere regio’s om gecontroleerd live te gaan met andere informatiestandaarden. De plannen worden steeds concreter waarmee de uitrol van MedMij in de praktijk steeds meer vorm krijgt. 

Rol MedMij support

MedMij Support ondersteunt de pilots bij de implementatie en evaluatie. Er is nog weinig tot geen kennis op het gebied van de implementatie van PGO’s. Daarom wordt op iteratieve wijze onderzocht hoe patiënten, zorgverleners en assistenten het beste ondersteund kunnen worden.

De belangrijkste tip van MedMij Support is om stakeholders en met name zorgverleners zo snel mogelijk te betrekken. Zij kennen het zorgproces. Daardoor kunnen zij, maar ook hun assistenten, snel de vertaling maken naar concrete acties om bijvoorbeeld patiënten voor de pilot uit te nodigen. Verder ziet MedMij Support dat betrokkenheid van een enthousiaste zorgverlener zorgt voor een versnelling in de pilot. 

MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel is op dit moment klaar om veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Het is mogelijk dat naast de gecontroleerde livegangen elders ook gegevensuitwisseling conform MedMij plaatsvinden. MedMij stimuleert en monitort alle initiatieven waar gegevensuitwisseling conform MedMij plaats gaat vinden. 

Over PROVES

PROVES is een programma dat op verzoek van MedMij de werking van MedMij in de praktijk toetst met Proof of Concepts en gecontroleerde livegangen. Lees hier meer informatie of neem contact op via ln.zvzvnull@sevorp .

Delen