Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Weer twee nieuwe deelnemers: Ook Quli en Curavista krijgen MedMij-label

05 september 2019

Quli en Curavista hebben als vijfde en zesde PGO het MedMij-label gehaald. De persoonlijke gezondheidsomgevingen rondden het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol af en mogen zich deelnemer van MedMij noemen. Eerder haalden Drimpy, Ivido, Selfcare en Medsafe al het MedMij-label.

Het MedMij-label bevestigt dat de betreffende PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid.
Ronald Gorter, voorzitter van het bestuur van Stichting MedMij, zal op 11 september tijdens een feestelijke bijeenkomst de ontwikkelaars van Curavista persoonlijk feliciteren met dit mooie resultaat. Ook Selfcare en Medsafe, die respectievelijk eind juli en begin augustus het label haalden, worden die dag in het zonnetje gezet.

MedMij-label
Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Vorig jaar heeft MedMij het afsprakenstelsel gepresenteerd. Na publicatie en de aankondiging van een impulsfinanciering meldden meer dan zeventig ICT-leveranciers zich als kandidaat-deelnemer van MedMij. Met als doel het verkrijgen van het MedMij-label voor hun PGO. Dat label biedt de gebruiker de zekerheid dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Delen