Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Wijzigingen in MedMij standaarden

10 januari 2019

Een grote groep PGO-leveranciers is de MedMij standaarden aan het inbouwen. Dit maakt dat ook het MedMij standaarden beheerteam (naast het VZVZ service team, MedMij en Proves) met wijzigingsverzoeken te maken krijgt en er wijzigingen doorgevoerd worden. In dit bericht brengen we je graag op de hoogte om welke wijzigingen dit momenteel gaat;
– Per 1 februari 2019 wordt een nieuwe gegevensdienst geïntroduceerd waarmee Medicatieverstrekking 6.12 bij apothekers verzameld kan worden. Dit betreft een variant op de systeemrollen van de gegevensdienst ‘Medicatiegegevens’. De variant maakt gebruik van een vertaling van de Medicatieverstrekking 6.12 naar de Toedieningsafspraak en Medicatieverstrekking 9.0. Het is een tijdelijke variant om de periode te overbruggen dat zorgaanbieders Medicatieproces 9.0 nog niet ondersteunen.
– Per 1 januari is de gegevensdienst ‘Verzamelen Overgevoeligheden 6.12.6’ uitgefaseerd en de gegevensdienst ‘Verzamelen Overgevoeligheden 1.0.0’ geïntroduceerd.
– Per 1 januari uitfaseren van de gegevensdiensten ‘Verzamelen Meetwaarden vitale functies 1.0.0’ en ‘Delen Meetwaarden vitale functies 1.0.0’ en introduceren van de gegevensdiensten ‘Verzamelen Meetwaarden vitale functies 1.1.0’ en ‘Delen Meetwaarden vitale functies 1.1.0’.

Naam BITS issue Startdatum
Introductie verzamelen Overgevoeligheden 1.0.0 MM-52 01-01-2019
Introductie gegevensdiensten Verzamelen Meetwaarden vitale functies 1.1.0 en Delen Meetwaarden vitale functies 1.1.0. MM-80 en MM-87 01-01-2019

 

Voor meer informatie verwijst MedMij je graag naar de BITS omgeving, hierin kun je de wijzigingsverzoeken en de argumentatie achter de gemaakte keuzes teruglezen. In een volgende nieuwsbrief zal MedMij je weer op de hoogte brengen van de wijzigingen die op dat moment actueel zijn. Mochten er vragen zijn over de wijzigingen kun je altijd contact opnemen via ln.jimdemnull@nedraadnats.

Nieuwe release verwacht in maart

MedMij beheer standaarden verwacht in maart een nieuwe release uit te brengen van de standaarden. Waarin de wijzigingsverzoeken die tot dan toe actueel zijn allemaal zijn verwerkt. Uiteraard brengen we je tegen die tijd op de hoogte over welke wijzigingen dit gaat.

 

 

Delen