Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Wil jij meedenken over de Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel?

26 maart 2019

Het MedMij Afsprakenstelsel is door het Informatieberaad Zorg (een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld en het Ministerie van VWS) opgenomen in de basisinfrastructuur zorg. Daarmee geven alle aan het Informatieberaad deelnemende partijen aan dat MedMij dé manier is voor elektronische gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Tevens werkt het Informatieberaad Zorg aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierbij zijn doelen gesteld rondom medicatieveiligheid, het centraal stellen van de patiënt, de overdracht en het vastleggen van gezondheidsgegevens. Om deze doelstellingen vorm te geven zijn een aantal programma’s in Nederland actief. MedMij is er daar één van.

De kaders voor het duurzaam Informatiestelsel bestaan uit een aantal documenten die samen richting geven aan de ontwikkeling van een referentie-architectuur voor het duurzaam informatiestelsel. Sinds vorige week (18 maart 2019) staan de documenten Kaders voor het Duurzaam Informatiestelsel open voor consultatie. MedMij vindt het belangrijk dat ICT-leveranciers in de markt invloed hebben op deze ontwikkelingen.

Heb je belangstelling voor deze open consultatie? Dan kun je reageren tot en met 15 april 2019. Meer informatie:
www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/kaders-voor-het-duurzaam-informatiestelsel

Delen