Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

ZN: Geef voorrang aan vijf cruciale programma’s, waaronder MedMij

08 oktober 2019

Zorgverzekeraars Nederland heeft in een brief naar de Tweede Kamer gevraagd om voorrang te geven aan vijf cruciale programma’s: MedMij, medicatieoverdracht, registratie aan de bron, landelijke gegevensuitwisseling van onder andere beelden (Twiin) en eOverdracht.

‘In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de inhaalslag voor betere gegevensuitwisseling in de zorg. Zorgverzekeraars helpen betrokken partijen in het realiseren van het Landelijk Schakelpunt (LSP), de MedMij standaarden, GGZ Koppeltaal en vele andere initiatieven’, schrijft ZN in de brief.

‘Ondanks deze inspanningen en investeringen, blijft het digitale zorglandschap in Nederland nog in grote mate versnipperd. Op dit moment zijn VWS en veldpartijen met veel verschillende landelijke programma’s de knelpunten in de Nederlandse gegevensuitwisseling aan het oplossen, zonder dat de programma’s onderling goed samenwerken.’

Daarom doet ZN onder andere de aanbeveling om de focus te leggen op de vijf belangrijkste programma’s – waaronder MedMij.

Identificatie
Ook vindt Zorgverzekeraars Nederland dat de ontwikkeling van veilige, maar tevens gebruiksvriendelijke en betaalbare elektronische identificatiemiddelen lang op zich laat wachten.

ZN pleit daarom voor een snelle behandeling van de Wet digitale overheid zodat de landelijke programma’s voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg gebruik kunnen maken van veilige, gebruiksvriendelijke en betaalbare identificatiemiddelen.

De hele brief van ZN aan de Tweede Kamer lees je hier

Delen