Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Zorgdoc, Whitebox, Mainly Code en Ugo Software winnen Bounty Hunt

27 september 2018

De Bounty Hunt, een wedstrijd voor leveranciers om opdrachten rondom een specifieke set aan technische specificaties conform de MedMij-afspraken te ontwikkelen, is gewonnen door Zorgdoc, Whitebox, Mainly Code, en Ugo Software.

Een deel van de afspraken in het MedMij Afsprakenstelsel betreft technische specificaties waarvoor harde eisen opgesteld zijn. Vanuit verschillende rollen zijn leveranciers deelnemer bij MedMij. Deze verschillende rollen gebruiken wel soortgelijke, uniforme bouwstenen. Het implementeren van deze eisen wordt gestimuleerd door open, beschikbare softwarebouwstenen die een invulling zijn van deze eisen. Hierdoor kunnen leveranciers mogelijk sneller deelnemen aan het afsprakenstelsel waardoor de gewenste opschaling naar 2020 mogelijk is. In 2020 wil MedMij dat iedereen over een PGO kan beschikken met daarin zijn eigen gezondheidsgegevens.

Bounty Hunt
Op de bounty hunt kwamen vanuit verschillende hoeken uit de markt leveranciers die de opdrachten wilden oppakken. Aan de opdrachten zijn randvoorwaarden verbonden, zoals het, tegen een open source licentie, publiceren van de software zodat anderen hier ook gebruik van kunnen maken.

De eerste resultaten zijn gedeeld met de kandidaat-deelnemers van MedMij. Zij kunnen de bouwstenen in hun product verwerken. Ook kunnen zij deze door ontwikkelen, mits de doorontwikkeling (van de bouwsteen) weer terug wordt gedeeld met de community zoals de AGPLv3 licentie voorschrijft.
De bouwstenen zijn ontwikkeld voor Java, .NET, Python, PHP, en node.js

Wil jij als leverancier meer informatie? Neem dan contact op met ln.jimdemnull@ofni
Heb je al voldoende informatie maar ben je nog geen kandidaat-deelnemer? Vul dan snel de kandidaat formulieren in op www.medmij.nl/leveranciers

Delen