Consultatiedocumenten

Aan welke afspraken moeten leveranciers van informatiesystemen van zorgaanbieders zich houden om veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken? En welke informatiestandaarden moeten leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen toepassen? Dat staat nog niet geheel vast.

In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten. In 2017 breidt het MedMij-programma deze set verder uit naar andere relevante domeinen.

MedMij ontwikkelt het afsprakenstelsel in de loop van 2017. Het afsprakenstelsel en de standaarden zijn gebaseerd op een vrijwillige toepassing en moeten daarom kunnen rekenen op een breed draagvlak en een toets op praktische toepasbaarheid. Ook is het van belang dat de mededinging van partijen is geborgd. Om iedereen die dat wil de mogelijkheid te bieden MedMij-producten te reviewen en desgewenst van commentaar te voorzien voordat deze definitief worden gepubliceerd, houdt MedMij ‘openbare consultatie rondes’. Voor het afsprakenstelsel en de standaarden zal de concrete aanpak van deze consultatie verschillen, ze worden echter wel onder een gemeenschappelijke opzet uitgevoerd.

In onderstaande tabel treft u de producten aan die ‘open’ staan voor consultatie. In de tabel vindt u ook een link naar desbetreffende reviewtool die wordt gebruikt voor het product of de informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor een consultatie via Nederland ICT.

Reviewtool BITS

De open consultatie voor een MedMij-standaard is gedurende een periode van zes weken beschikbaar voor reactie.Het reviewcommentaar kunt u kwijt in de tool ‘BITS’ (Beheer Informatie en Terminologie Standaarden), een systeem gebaseerd op Jira. Elk MedMij-product van het project MedMij-standaarden heeft een eigen BITS-omgeving. BITS maakt zowel het commentaar als ook de reacties, antwoorden en uitleg hierop openbaar beschikbaar. Een handleiding “BITS voor Medmij openbare consultatie” vindt u hier.

Neem bij vragen over consultatie MedMij Afsprakenstelsel contact op met Indra Henneman via i.henneman@medmij.nl. Voor vragen over consultatie MedMij Standaarden neemt u contact op met Irene van Duijvendijk via i.vanduijvendijk@medmij.nl

Actueel

MedMij FHIR profielen BGZ

MedMij FHIR profielen BGZ

Medmij-project: Standaarden
Beschikbaar: 19 juni t/m 4 aug 2017
Review via: BITS – FHIR BGZ

Download hier de pdf
(643 kB)

Archief

Consultatie MedMij Afsprakenstelsel v 0.1

Consultatie MedMij Afsprakenstelsel v 0.1

Download hier de pdf
(2 MB)

Coördinatie standaarden MedMij

Coördinatie standaarden MedMij – Governance

Medmij project: Standaarden
Beschikbaar: 18 mei t/m 29 juni 2017
Review via: BITS-Governance

Download hier de pdf
(929 kB)
Coördinatie standaarden MedMij – Eisen

Medmij-project: Standaarden
Beschikbaarheid: gesloten
Review via: BITS-Eisen

Download hier de pdf
(914 kB)