Consultatiedocumenten

Aan welke afspraken moeten leveranciers van informatiesystemen van zorgaanbieders zich houden om veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken? En welke informatiestandaarden moeten leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen toepassen? Dat staat nog niet geheel vast.

In 2016 is het MedMij-programma gestart met een set van standaarden om gezondheidsinformatie uitwisselbaar te maken tussen systemen van (zorg)professionals en systemen van zorggebruikers/patiënten. In 2017 heeft het MedMij-programma deze set verder uitgebreid naar andere relevante domeinen en gaat daar ook in 2018 mee door.

Sinds 2 juli 2018 is het MedMij Afsprakenstelsel release 1.1 versie 0.8 gereed. Het afsprakenstelsel en de standaarden zijn gebaseerd op een vrijwillige toepassing en moeten daarom kunnen rekenen op een breed draagvlak en een toets op praktische toepasbaarheid. Ook is het van belang dat de mededinging van partijen is geborgd. Om iedereen die dat wil de mogelijkheid te bieden MedMij-producten te reviewen en desgewenst van commentaar te voorzien voordat deze definitief worden gepubliceerd, houdt MedMij ‘openbare consultatie rondes’. Voor het afsprakenstelsel en de standaarden zal de concrete aanpak van deze consultatie verschillen, ze worden echter wel onder een gemeenschappelijke opzet uitgevoerd.

In onderstaand overzicht tref je de producten aan die ‘open’ staan voor consultatie. In het overzicht vind je ook een link naar desbetreffende reviewtool die wordt gebruikt voor het product of de informatie over de aanmelding voor een consultatie via Nederland ICT.

Reviewtool BITS

De open consultatie voor een MedMij-standaard is gedurende een periode van zes weken beschikbaar voor reactie. Het reviewcommentaar kun je kwijt in de tool ‘BITS’ (Beheer Informatie en Terminologie Standaarden), een systeem gebaseerd op Jira. Elk MedMij-product van het project MedMij-standaarden heeft een eigen BITS-omgeving. BITS maakt zowel het commentaar als ook de reacties, antwoorden en uitleg hierop openbaar beschikbaar. Een handleiding “BITS voor Medmij openbare consultatie” vind je hier.

Neem bij vragen over consultatie MedMij Afsprakenstelsel contact op met MedMij loket via info@medmij.nl. Voor vragen over consultatie MedMij Standaarden kun je contact opnemen met het team MedMij Standaarden via standaarden@medmij.nl

Actueel

Openbare consultatie 'Beelden'

PDF - Beelden

Download hier de pdf
(382 kB)

Archief

Openbare consultatie 'basisgegevens GGZ'

PDF - Basisgegevens GGZ

Download hier de pdf
(219 kB)

Openbare consultatie 'eAfspraak fase 2'

PDF - MedMij eAfspraak fase 2

Download hier de pdf
(482 kB)

Openbare consultatie 'Basisgegevensset Zorg 2017'

Openbare consultatie 'Ontsluiten huisartsgegevens' (technisch)

PDF - Ontsluiten huisartsgegevens (technisch)

Download hier de pdf
(483 kB)

Openbare consultatie ‘Ontsluiten huisartsgegevens' (functioneel)

PDF - Ontsluiten huisartsgegevens (functioneel)

Download hier de pdf
(324 kB)

Open consultatie PDF/A-informatiestandaard

Consultatie Standaarden PDF/A

Download hier de pdf
(322 kB)

Open consultatie eAfspraak-informatiestandaard

Consultatie MedMij Standaarden eAfspraak

Download hier de pdf
(1 MB)

MedMij FHIR profielen BGZ

MedMij FHIR profielen BGZ

Download hier de pdf
(643 kB)

Proces voor indienen van standaarden bij MedMij

Coördinatie standaarden MedMij – Governance

Download hier de pdf
(929 kB)
Coördinatie standaarden MedMij – Eisen

Download hier de pdf
(914 kB)