Demo PGO

Deze Demo PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) is slechts bedoeld ter illustratie van hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving eruit zou kĂșnnen zien. De getoonde PGO is geen echte PGO en zal ook niet als zodanig geproduceerd worden. De getoonde functionaliteiten zijn demonstratief voor hoe het er nu en/of in de toekomst uit zou kunnen zien. Niet alle getoonde functionaliteiten zijn nu beschikbaar of omschreven binnen MedMij Afsprakenstelsel. Ze zijn opgenomen om te verduidelijken wat de meerwaarde van een PGO is of in de toekomst zou kunnen zijn. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze Demo PGO.

Naar de demo