Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

E-maildisclaimer Stichting MedMij

Op alle e-mailberichten (en bijlagen) die door Stichting MedMij worden verzonden, is de volgende disclaimer van toepassing:

E-mails en een van de bijlagen verzonden door ons bedrijf, kunnen vertrouwelijk en bevoorrecht materiaal bevatten dat uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde. Als je niet de geadresseerde bent, word je hierbij geïnformeerd dat geen enkel deel van de e-mail of bijlage mag worden bekendgemaakt, gekopieerd of verspreid en dat enige andere actie in verband met deze e-mail of bijlage ten strengste verboden is en mogelijk onwettig is. Als je per ongeluk een e-mail hebt ontvangen van Stichting MedMij, word je verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail retour te sturen en dit bericht te verwijderen. Stichting MedMij en/of werknemers zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige verzending van e-mail of bijlagen, noch verantwoordelijk voor enige vertraging bij de ontvangst. Elke geadresseerde moet zich ervan bewust zijn dat internet-e-mail onderhevig is aan risico’s; Stichting MedMij neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet-e-mail. Adviezen, conclusies en andere informatie in dit bericht die geen betrekking hebben op de officiële activiteiten van Stichting MedMij, moeten worden opgevat als niet gegeven en beschouwd als niet onderschreven.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting MedMij.