Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Eisen rondom standaarden voor het ontvangen van financiering of subsidie voor het MedMij-label

Het MedMij-label kun je ontvangen op basis van één informatiestandaard. Wanneer je echter gebruik wilt maken van subsidie of financiering dan gelden de voorwaarden voor meerdere of specifieke standaarden.

Financieringseis: vier informatiestandaarden
Wanneer je je naast het behalen van de acceptatietesten, de NEN7510, etc., voor één informatiestandaard weet te kwalificeren ontvang je het MedMij-label. Het is belangrijk op te merken dat de 25 DVP-leveranciers (Dienstverleners in het Persoonsdomein) gebruik kunnen maken van de MedMij-PGO subsidie, doordat zij aan de specifieke financieringseis van minimaal vier informatiestandaarden voldoen.

ViPP-GGZ
Vanuit diverse financierings- en subsidieregelingen gelden harde eisen aan soorten en aantallen MedMij-informatiestandaarden (gegevensdiensten). Op deze wijze stimuleert de overheid (VWS) dat gegevensdiensten voor verschillende branches uitgewisseld kunnen worden. Denk hierbij aan de nieuwe MedMij-GGZ-BGZ standaard. Deze is als harde eis opgenomen in de ViPP regeling voor de GGZ instellingen. Dit stimuleert leveranciers van Elektronische Cliënten Dossiers (ECD) met klanten in de GGZ om versneld deelnemer te worden van MedMij. Deze leveranciers worden vanuit GGZ deelnemers vanuit het Dienstverlener Zorgaanbieders domein (DZA). We roepen DVP’s op alvast na te denken wanneer zij ook deze standaard willen gaan opnemen in hun PGO zodat gegevensuitwisseling in 2019 in deze branche kan plaatsvinden.

Overige ViPP programma’s
Ook de volgende ViPP programma’s (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt Professional) dragen zo bij aan een goed gevuld PGO:
1) OPEN, het ViPP programma van Huisartsen, hier zullen de eisen t.z.t. beschikbaar
komen.
2) Bij InZicht, het nieuwe ViPP programma vanuit de Care. (nog geen website
beschikbaar)
3) ViPP Baby Connect laat duidelijk contouren zien van ontsluiting naar een PGO.
MedMij Catalogus

Het Register van Informatiestandaarden is onderdeel van het afsprakenstelsel en bevat de toegelaten informatiestandaarden. Deze MedMij-catalogus definieert welke gegevensdiensten deelnemers kunnen aanbieden. De standaarden breiden regelmatig uit. Wij houden jullie, onder meer via de nieuwsbrief, op de hoogte van deze ontwikkelingen.