Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Als ik wat mankeer, wil ik precies weten hoe het zit

Jac van de Laar kreeg in korte tijd met verschillende gezondheidsproblemen te maken: twee keer een netvliesscheuring, een galblaasoperatie, een blindedarmontsteking en te hoge prostaatwaarden. “Een goed persoonlijke gezondheidsomgeving kan helpen om mee te beslissen over mijn behandeling.”

“Door verschillende kwalen kwam ik opeens bij diverse artsen en ziekenhuizen. Tot mijn verbazing begonnen ze overal met een volledige intake; ik moest steeds hetzelfde verhaal vertellen. Er wordt niet of nauwelijks informatie gedeeld.

De uroloog ging in goed overleg aan de slag met mijn suggestie over een mogelijke samenhang tussen ontstekingen in mijn blindedarm en galblaas, en de verhoogde prostaatwaarden. Hiervoor moest zij her en der gegevens opvragen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving zou heel handig zijn. Daarin staan alle gegevens al bij elkaar. Maar helaas is dat er nog niet.”

Eén gestandaardiseerde omgeving

“Ik zie niets in het zelf bijhouden van mijn gegevens in een vrijblijvend systeem. Alleen in een gestandaardiseerd systeem, waarin alle artsen en patiënt in een eigen deel gegevens vastleggen en met elkaar delen, zie ik voordelen. Je kunt niet in elkaars deel schrijven, maar je ziet wel wat artsen over je hebben geschreven. Als patiënt vul je gegevens in volgens vaste standaarden die aansluiten bij de medische standaarden. Alleen als iedereen waarden op die manier noteert, werkt het. Wat mij betreft gaat het vooral om het vastleggen van feiten, waarin je een mogelijke ontwikkeling kunt zien. Ook het noteren van symptomen draagt bij aan de juiste beeldvorming. In de spreekkamer blijft je verhaal vaak te algemeen. Toen ik klachten aan mijn ogen kreeg, had ik aansluitend kunnen noteren in een daarvoor ingerichte omgeving wanneer ik bijvoorbeeld flitsen zag en hoe lang dat duurde. Elk specialisme heeft eigen vragen klaarliggen bij klachten. Daar kun je de online omgeving op inrichten, zodat patiënten gericht symptomen kunnen beschrijven.”

Mijn gezondheid

“De patiënt moet alle beschikbare informatie kunnen inzien, dan kan hij zijn verantwoordelijkheid pakken en meedenken. Als ik een beslissing moet nemen over een behandeling, moet ik de juiste informatie hebben en daar nog eens goed naar kunnen kijken. Als ik iets niet begrijp, dan zorg ik wel dat het wordt ‘vertaald’.

Een ander voordeel van een persoonlijke gezondheidsomgeving is, dat je kunt controleren of de informatie klopt en volledig is. Ik kan dan nakijken wat mijn bloedwaarden vijf jaar geleden waren en hoeveel deze nu afwijken. Het gaat om mijn gezondheid. En als je wat mankeert, wil je goed weten hoe het precies zit. Dat heb ik de afgelopen periode wel gemerkt. Zo wil ik weten hoeveel galstenen er zijn waargenomen en hoeveel er later zijn verwijderd. Ik hoop dat er snel goede persoonlijke gezondheidsomgevingen komen. Ik denk dat zo’n omgeving veel meer oplevert dan het kost. De kwaliteit van de zorg wordt beter, je leert elkaars taal begrijpen en je communiceert veel efficiënter. Het risico op vermijdbare fouten neemt af.”

Delen