Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

NedHIS congres 2021

24 maart

De 29ste editie van het NedHIS congres vindt plaats op woensdag 24 maart 2021. Het NedHIS-congres biedt de hele dag workshops die te maken hebben met de workflow in de huisartsenpraktijk. De workshops zijn zowel praktisch als beleidsmatig.

Aanwezigheid MedMij
MedMij verzorgt de sessie: OPEN, PGO’s, MedMij… wat kunnen mijn patiënten en ik ermee?
Door: Margo Brands, teamleider Relatiebeheer MedMij en Mariëtte Willems programmamedewerker OPEN/huisarts

Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 online hun medische gegevens inkijken. Wat heeft mijn patiënt eigenlijk aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)? Wordt de zorg hier beter van? Wat betekent dit voor mijn rol als professional? In deze sessie wordt vooral uitgelegd wat je als professional moet doen om op MedMij aan te sluiten en wat je er dan aan hebt. Mariëtte en Margo lichten toe hoe MedMij en het programma OPEN samenwerken om de gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. En wat is het eindplaatje? En hoe komen we daar dan? Denk en praat mee in deze sessie over vernieuwing van de zorg.

Leerdoelen
Weten wat MedMij en OPEN doen, en wat je als huisarts(-praktijk) kunt doen om aan te sluiten.

Doelgroep
Huisartsen, praktijkmedewerkers, praktijkondersteuners, assistenten.

www.nedhis-congres.nl

Delen