Financiering

Producten die voldoen aan MedMij moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Samen met zorgverzekeraars, (lokale) overheden, patiëntenorganisaties, ICT-leveranciers en zorgaanbieders ontwikkelen we scenario’s voor de financiering van apps en websites waarmee men grip kan krijgen op de eigen gezondheidsgegevens. In het programma worden deze financiële scenario’s getoetst op haalbaarheid.

“Een persoonlijk gezondheidsdossier levert meer op dan het kost. De kwaliteit van de zorg wordt beter, je leert elkaars taal begrijpen en je communiceert efficiënter. Het risico op vermijdbare fouten neemt af.”

– Jac Van de Laar, patiënt

Handreiking MedMij – stimulering persoonlijke gezondheidsomgevingen en ontsluiting gezondheidsgegevens

Het document ‘Handreiking MedMij’ is bedoeld als informatieve handreiking voor beleidsmakers en andere belanghebbenden die werken aan de ontsluiting en uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers.

Onderzoek naar kosten en baten

In opdracht van MedMij ontwikkelde onderzoeksbureau Gupta Strategists een kosten-batenanalyse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Met dit rapport als input ontwikkelt MedMij voorstellen voor duurzame financiering.

Vragen of meedoen

Neem contact op met Herbert Fetter via h.fetter@medmij.nl.