Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Financieringsregelingen

Het ministerie van VWS ontwikkelde een aantal subsidieregelingen om de digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals en patiënten te stimuleren. Onderdeel van die regelingen is het ontsluiten van gegevens naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) via het MedMij Afsprakenstelsel.

Het ministerie biedt verschillende financieringsregelingen om de ontwikkeling van PGO’s te stimuleren. Zo kregen in 2018 25 PGO-leveranciers een subsidie van 160.000 euro en werd in april 2019 de Gebruikersregeling voor PGO’s gepubliceerd. In november 2020 volgde de publicatie van de huidige Gebruikersregeling.

Hieronder een overzicht van de regelingen die tot nu toe bekend zijn. Klik op de verschillende buttons voor meer informatie:

Financieringsstelsel

* Het ministerie van VWS werkt de structurele financiering uit. 

Op de VWS-website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen zijn de gepubliceerde subsidieregelingen te vinden. Voor vragen over deze regelingen, verwijzen wij je naar ook naar de site van DUS-i.

Onderzoek naar kosten en baten

In opdracht van MedMij ontwikkelde onderzoeksbureau Gupta Strategists een kosten-batenanalyse voor persoonlijke gezondheidsomgevingen. Met dit rapport als input ontwikkelt MedMij voorstellen voor duurzame financiering.