Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier
NL EN

Informatiestandaarden

Naast het afsprakenstelsel, levert MedMij ook een set informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling op.  Deze zijn nodig om het afsprakenstelsel goed te laten werken.

Informatiestandaarden

Gezondheidsgegevens zoals bloeddruk, longfunctie en laboratoriumuitslagen zijn nu vaak niet beschikbaar voor patiënten. Om deze gegevens toegankelijk te maken voor een persoonlijke gezondheidsomgeving en (gestructureerde) uitwisseling mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden noodzakelijk. MedMij heeft hiervoor een eigen set aan informatiestandaarden.

Wat is een informatiestandaard?

Een informatiestandaard beschrijft welke informatie er vastgelegd moet worden en op welke manier. Door het gebruik van informatiestandaarden worden gezondheidsgegevens in informatiesystemen binnen de zorg met dezelfde kwaliteitseisen vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Dit zorgt ervoor dat de systemen informatie op dezelfde manier uitwisselen. Als er niet op een gestandaardiseerde manier wordt uitgewisseld, ontstaat er een wirwar aan informatie in verschillende ‘talen’.

Wat doet MedMij met informatiestandaarden?

Samen met marktpartijen zoals leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en zorginformatiesystemen, en patiëntvertegenwoordigers worden standaarden ontwikkeld die voldoen aan de MedMij-spelregels. Hiervoor geldt dat MedMij zoveel mogelijk bestaande standaarden gebruikt. Aan de informatiestandaarden worden MedMij-specificaties toegevoegd zodat informatie ook met PGO’s uitgewisseld kan worden. Deze specificaties worden gemaakt op basis van HL7 FHIR [spreek op z’n Engels uit als ‘fire’] en in FHIR-profielen vertaald naar technische eisen voor zorginformatiesystemen. Architecten, informatieanalisten en ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen, informatiesystemen voor zorgaanbieders en apps gebruiken deze profielen. De keuze voor FHIR is in overleg met andere partijen en de zorg gemaakt. Meer informatie over FHIR is terug te vinden in de speciale factsheet over dit onderwerp.

Zodra standaarden zijn goedgekeurd, worden ze opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel.

Set aan standaarden

De set aan MedMij-standaarden worden continu uitgebreid. De standaarden inclusief informatie over de inhoud en verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties vind je op de MedMij wiki.

De lijst met MedMij Informatiestandaarden voor het ophalen van gegevens uit een XIS:

De lijst met MedMij Informatiestandaarden voor het sturen van gegevens naar een XIS:

Persona’s

Om de verschillende soorten informatiestandaarden op een praktische manier toe te lichten, maakt MedMij gebruikt van persona’s en hun levensverhalen:

Denk je mee?

We vinden het erg belangrijk samen te werken om zo draagvlak te creëren voor de producten die we maken. En de producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen uit het veld. Dit bereiken we op twee manieren:

  1. Expertsessies
    Tijdens de ontwikkeling van informatiestandaarden organiseren we expertsessies. Meld je aan via info@medmij.nl aan en word lid van onze expertpoule. Start er een nieuwe expertgroep, dan bevragen we leden uit de expertpoule om deel te nemen.
  2. Openbare consultatie
    Voordat we een informatiestandaard publiceren, staat deze eerst een periode in openbare consultatie. Dat geeft je de gelegenheid aanpassingsverzoeken en opmerkingen in te dienen. Je kan altijd online een overzicht vinden van de producten die in openbare consultatie staan, inclusief de termijn waarin feedback kan worden geleverd.

Bekijk hier actuele overzicht van de Consultatiedocumenten.
Zelf een standaard indienen bij MedMij? Dat kan! Kijk hier voor meer informatie.