Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Informatiestandaarden

Naast het afsprakenstelsel, levert MedMij ook een set informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling. Deze zijn nodig voor goed functioneren van het afsprakenstelsel.

Informatiestandaarden

Gezondheidsgegevens zoals bloeddruk, longfunctie en laboratoriumuitslagen zijn nu vaak niet beschikbaar voor patiënten. Om deze gegevens toegankelijk te maken voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en (gestructureerde) uitwisseling mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden noodzakelijk. MedMij heeft hiervoor een eigen set aan informatiestandaarden.

Wat is een informatiestandaard?

Een informatiestandaard beschrijft welke informatie vastgelegd moet worden en op welke manier. Door het gebruik van informatiestandaarden worden gezondheidsgegevens in informatiesystemen binnen de zorg met dezelfde kwaliteitseisen vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Dit zorgt ervoor dat systemen informatie op dezelfde manier uitwisselen. Wanneer de gegevensuitwisseling niet gestandaardiseerd zou zijn, ontstaat er een wirwar aan informatie in verschillende ‘talen’.

Wat doet MedMij met informatiestandaarden?

Samen ICT-leveranciers van PGO’s en zorginformatiesystemen, en patiëntenvertegenwoordigers ontwikkelden we standaarden die voldoen aan de MedMij-spelregels. Hiervoor heeft MedMij zoveel mogelijk bestaande standaarden gebruikt. Aan de informatiestandaarden werden MedMij-specificaties toegevoegd zodat informatie ook met PGO’s uitgewisseld kan worden. Deze specificaties werden gemaakt op basis van HL7 FHIR [spreek op z’n Engels uit als ‘fire’] en in FHIR-profielen vertaald naar technische eisen voor zorginformatiesystemen. Architecten, informatieanalisten en ontwikkelaars van persoonlijke gezondheidsomgevingen, informatiesystemen voor zorgaanbieders en apps gebruiken deze profielen. De keuze voor FHIR maakten we in overleg met andere partijen en de zorgsector. Meer informatie over FHIR vind je in het factsheet over dit onderwerp.

Set aan standaarden

De MedMij Catalogus geeft een actueel overzicht van de binnen MedMij toegelaten informatiestandaarden.

Persona’s

Om de verschillende soorten informatiestandaarden op een praktische manier toe te lichten, maakt MedMij gebruikt van persona’s en hun levensverhalen:

Denk je mee?

We vinden het erg belangrijk samen te werken en draagvlak te creëren voor de informatiestandaarden. Om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen uit het veld werken we onder meer met openbare consultaties.

Openbare consultatie

Voordat we een informatiestandaard publiceren, staat deze eerst een periode in openbare consultatie. Dat geeft je de gelegenheid aanpassingsverzoeken en opmerkingen in te dienen. Je vindt online een overzicht van onze openbare consultatie, inclusief de termijn waarin je feedback kan geven.

Bekijk hier het actuele overzicht van de consultatiedocumenten.
Zelf een standaard indienen bij MedMij? Dat kan! Meld je dan bij ln.jimdemnull@ofni.