Informatiestandaarden

Gezondheidsgegevens zoals bloeddruk, longfunctie en laboratoriumuitslagen zitten vaak in de computers van verschillende zorgverleners opgeslagen. Om deze gegevens toegankelijk te maken voor een persoonlijke gezondheidsomgeving en (gestructureerde) uitwisseling mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden noodzakelijk. MedMij heeft hiervoor een eigen set aan informatiestandaarden.

Wat is een informatiestandaard?

Een informatiestandaard beschrijft welke informatie er vastgelegd moet worden en op welke manier. Door het gebruik van informatiestandaarden worden gezondheidsgegevens in informatiesystemen binnen de zorg met dezelfde kwaliteitseisen vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Dit zorgt ervoor dat de systemen informatie op dezelfde manier uitwisselen. Als er niet op een gestandaardiseerde manier wordt uitgewisseld, ontstaat er een wirwar aan informatie in verschillende ‘talen’.

Wat doet MedMij met informatiestandaarden?

Samen met marktpartijen als leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), zorginformatiesystemen, apps en patiëntvertegenwoordigers worden standaarden ontwikkeld die voldoen aan de MedMij-spelregels. Hiervoor geldt dat MedMij zoveel mogelijk bestaande standaarden gebruikt. Aan de informatiestandaarden worden MedMij-specificaties toegevoegd zodat informatie ook met PGO’s uitgewisseld kan worden. De goedgekeurde standaarden worden opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel.

MedMij gebruikt persona’s en hun levensverhalen als leidraad:

Roos Dalstra
Thomas van Beek
Kenneth van Someren
Jelmer Postma
Thea Brinkman-Van Rooij
• Layla Tahiri en baby Zara

In overleg met andere partijen in de zorg is voor specificaties voor FHIR gekozen. Lees de factsheet voor meer informatie.

Set aan standaarden

De set aan MedMij-standaarden zijn we continu aan het uitbreiden. De set bestaat op dit moment uit:

 

 • Medicatie
 • Allergieën
 • Laboratoriumuitslagen
 • Zelfmetingen
 • eAfspraak fase 1
 • BgZ 2017
 • Huisartsgegevens
 • Basisgegevens GGZ

De standaarden inclusief informatie over de inhoud en verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties vindt u op MedMij wiki.

Denk je mee?

We vinden het erg belangrijk samen te werken om zo draagvlak te creëren voor de producten die we maken. En de producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen uit het veld. Dit bereiken we op twee manieren:

 1. Expertsessies
  Tijdens de ontwikkeling van informatiestandaarden organiseren we expertsessies. Meld je aan via info@medmij.nl aan en word lid van onze expertpoule. Start er en nieuwe expertgroep, dan bevragen we leden uit de expertpoule om deel te nemen.
 2. Openbare consultatie
  Voordat we een informatiestandaard publiceren, staat deze eerst een periode in openbare consultatie. Dat geeft je de gelegenheid aanpassingsverzoeken en opmerkingen in te dienen. De producten die in openbare consultatie staan, inclusief de termijn waarin feedback kan worden geleverd, vind je hier.

Dien zelf een standaard in

Heb je informatiestandaard die je graag onderdeel van MedMij wil laten worden? Meldt de standaard dan aan, zodat we samen kunnen kijken of deze onderdeel kan worden van MedMij. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat en waar de standaard aan moet voldoen.

Wil je meer weten?

Neem contact op via info@medmij.nl.