Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Doe mee!

 

Grip op 
gezondheidsgegevens stelt mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Goede informatie, voorzien van context en betekenis, ondersteunt zelfmanagement. Er is inmiddels het nodige bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende patiënten bijdragen aan zinnige en betaalbare zorg en dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren.

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Via MedMij kunnen gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Dat kan van een zorgaanbieder met een MedMij-label naar een persoon die een persoonlijke omgeving met een MedMij-label heeft. En weer terug.

Wat betekent MedMij voor mij als leverancier?

  • Meedoen met MedMij betekent meedoen met een afsprakenstelsel dat landelijk draagvlak heeft en waarin zowel technische standaarden als juridische richtlijnen zitten. Deze set aan afspraken is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen.
  • VWS ontwikkelde verschillende financieringsregelingen. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij het ontsluiten van gezondheidsgegevens naar hun patiënten. Daarnaast wordt de markt voor persoonlijke gezondheidsomgevingen ondersteund door een Gebruikersregeling voor PGO’s. Deze regelingen leveren leveranciers interessante bedrijfskansen op.
  • Elke MedMij-deelnemer mag het MedMij-label voeren. Dit label is alleen te gebruiken door leveranciers die met goed resultaat het gehele toetredingsproces van MedMij hebben doorlopen en het levert daarmee een mooie USP op.
  • Deelname aan MedMij zorgt er ook voor dat je onderdeel uitmaakt van de governance van MedMij via de Deelnemersraad. We werken samen aan verdere doorontwikkeling van MedMij.

Ben jij een dienstverlener uit één van de bovengenoemde groepen? Dan kan je MedMij-deelnemer worden. Bekijk hier het Toetredingsproces. Wil je je aanmelden als kandidaat-deelnemer? Neem dan contact op nemen met het MedMij-loket via ln.jimdemnull@ofni of telefonisch via 070 317 3434.

Wat betekent MedMij voor jouw klanten, de zorgverleners?

Voor zorgverleners heeft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) voordelen:

  • Patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor beter voorbereid tijdens een gesprek.
  • Zorgverleners krijgen een completer beeld. Ze krijgen meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt, omdat patiënten zelfmetingen en andere informatie kunnen delen.
  • Een deel van de administratieve taken kan (vooraf) via een PGO afgehandeld worden. Denk daarbij onder andere aan vragenlijsten.
  • Alles bij elkaar zorgt het gebruik van PGO’s ervoor dat zorgverleners betere gesprekken met hun patiënten kunnen hebben en daardoor passendere en betere zorg kunnen leveren.