Doe je mee?

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) – zoals apps en websites. Hiertoe biedt MedMij een nationaal afsprakenstelsel met zowel technische standaarden als juridische richtlijnen. Deze afspraken moeten een goede toegankelijkheid en veilige data-uitwisseling borgen.

Aan de hand hiervan kunnen persoonlijke gezondheidsomgevingen communiceren met de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente, de sportschool en de apotheek. Zo kan iedereen uiteindelijk zijn eigen persoonlijke informatie, die op verschillende plekken bewaard wordt, in één volledig overzicht vergaren, bekijken en beheren. En deze gegevens veilig en vertrouwd delen, waar en wanneer men wil.

MedMij zal niet zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving ontwikkelen. Maar wij nodigen je van harte uit om dit te doen. We gaan uit van vrije keuzemogelijkheden voor de eindgebruiker – de patiënt – en verwachten het ontstaan van een gezonde marktwerking als het gaat om bijvoorbeeld functionaliteit, prijs of prestatie.

MedMij ondersteunt, stimuleert en faciliteert deze landelijke ontwikkeling met:

  1. MedMij Informatiestandaarden
  2. MedMij Afsprakenstelsel
  3. MedMij Financiering
  4. MedMij Kickstartomgeving (testomgeving MedMij In de Praktijk)

ICT-leveranciers die voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel, en dus uitsluitend gegevens uitwisselen volgens de MedMij informatiestandaarden en spelregels, worden deelnemer. Zij mogen het MedMij-logo voeren.

Op 12 oktober heeft MedMij een Helemaal bij MedMij-ontbijt voor leveranciers georganiseerd op locatie Antropia in Driebergen. De presentatie van die ochtend is te bekijken via deze link.

Heb je als ICT-dienstverlener een vraag? Neem dan contact op met Sylvia Veereschild, s.veereschild@medmij.nl

Delen