Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Het MedMij-label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en jouw zorgverleners en gezondheidsprofessionals. Alle partijen die aan MedMij voldoen, mogen het onderstaande MedMij-label gebruiken.

Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals die via hun ICT-leverancier zijn aangesloten bij MedMij.

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

De 7 zekerheden van MedMij

Als je jouw gezondheidsgegevens uitwisselt via de MedMij-manier weet je deze dingen zeker:

  1. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
  2. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.
  3. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de uitwisseling altijd versleuteld.
  4. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
  5. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens mee uitwisselt heeft het label.
  6. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label te verkrijgen.
  7. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

Het gebruik van het MedMij-label heeft meerdere doelen, namelijk:

  1. Herkenbaarheid van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die MedMij-deelnemer zijn
  2. herkenbaarheid van ICT-leveranciers binnen de zorg die deelnemer zijn van MedMij
  3. herkenbaarheid van zorgaanbieders die gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen met een bij MedMij aangesloten PGO. Het gebruik van het MedMij-label door zorgaanbieders is vastgelegd in een Licentietekst.