Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Doe mee!

Wil je als zorgaanbieder patiënten de mogelijkheid bieden om gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving te verzamelen en te beheren? Sluit dan aan bij MedMij!

Hoe kan je als zorgaanbieder meedoen MedMij?

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen zijn of haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan kiezen. Zo sluit deze zo goed mogelijk aan bij de situatie en behoeften van iedere gebruiker. Dit betekent dat je als zorgaanbieder geen PGO hoeft te kiezen voor jouw patiënten. Het is vooral van belang dat de informatie die je over jouw patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat de leverancier van jouw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, deelnemer is van MedMij. Als dat nog niet zo is, kan je een leverancier vragen deelnemer te worden. Zodra je een overeenkomst hebt met een leverancier uit het zorgaanbiedersdomein die aangesloten is bij MedMij, kan je op een veilige manier gegevens uitwisselen met alle MedMij-gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgevingen van jouw patiënten. Je hoeft als zorgverlener dus niet je systeem te koppelen aan alle verschillende PGO’s. Voldoe je aan MedMij, dan kan jouw systeem gegevens uitwisselen met alle PGO’s met het MedMij-label.

De onderstaande ICT-dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein zijn kandidaat-deelnemer van MedMij. Zij zijn bezig met het toetredingsproces om het MedMij-label te krijgen. Een actueel overzicht van alle dienstverleners die het MedMij-label hebben behaald vind je hier.

Kandidaat-deelnemers in het zorgaanbiedersdomein*:

Naam ICT-product Leverancier Gegevensdienst(en)
Careweb VOVB & Partners B.V. / 12Care BG GGZ, PDF/A
DVZAMEDMIJ.nl Curavista Zelfmetingen (en bijv. BG GGZ, Medicatiegegevens)
Ivido Zorg Netwerk Omgeving Coöperatie HINQ BGZ, BG GGZ, Medicatiegegevens, Huisartsengegevens, Zelfmetingen, PDF/A, Labgegevens, Allergie, Langdurige zorg
CRSInternet Trompbx BG GGZ
CIS, hét EPD voor de ambulante GGZ Zorg Service Groep B.V. BG GGZ, Verzamelen Documenten, Delen Documenten
Neo ZIS|EPD MI Consultancy BGZ
Puur Ecare BGZ Care
Unit4 Cura Unit4 Cura B.V. BGZ Care, PDF/A

*enkel de leveranciers die toestemming hebben gegeven om dit online te delen, opgemaakt op 19-08-2019

Meer informatie over aansluiten bij MedMij vind je in het Stappenplan voor zorgaanbieders.

Aan de slag met het MedMij-canvas

Veel zorginstellingen en regio-coalities (samenwerkende zorginstellingen in een bepaald gebied) zijn bezig om gegevensuitwisseling met patiënten op de MedMij-manier mogelijk te maken. MedMij ondersteunt daarbij zoveel mogelijk met bijvoorbeeld gesprekken, workshops, presentaties en uitleg. Ondanks al deze inzet blijkt dat nog steeds veel organisaties en coalities gezamenlijk zoeken naar waar ze allemaal aan moeten denken om dit proces soepel te laten verlopen. En daarom is er nu het speciaal ontwikkelde canvas.

Het MedMij-canvas is gebaseerd op het 5-lagenmodel van Nictiz en is ontworpen als handig hulpmiddel voor bijvoorbeeld een workshop/bijeenkomst met alle stakeholders, zodat direct duidelijk wordt welke onderwerpen besproken moeten worden, dat je samen bepaalt hoe en waar de focus wordt aangebracht en wat de afhankelijkheden zijn. Met behulp van het canvas kan sneller en gemakkelijker een gericht projectplan worden opgesteld.

Wil jij ook met het canvas aan de slag? Bekijk (en print) ‘m hier.
Heb je hulp nodig bij het gebruik van het MedMij-canvas?
Neem dan contact op met het MedMij Support team via info@medmij.nl. Wij komen graag bij jouw organisatie of coalitie langs om samen te werken aan een goed projectplan.