Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Doe mee!

Wil je als zorgaanbieder patiënten de mogelijkheid bieden om gezondheidsgegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving te verzamelen en te beheren? Sluit dan aan bij MedMij!

Hoe kan je als zorgaanbieder meedoen MedMij?

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen zijn of haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan kiezen. Zo sluit deze zo goed mogelijk aan bij de situatie en behoeften van iedere gebruiker. Dit betekent dat je als zorgaanbieder geen PGO hoeft te kiezen voor jouw patiënten. Het is vooral van belang dat de informatie die je over jouw patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat de leverancier van jouw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, deelnemer is van MedMij. Als dat nog niet zo is, kan je een leverancier vragen deelnemer te worden. Zodra je een overeenkomst hebt met een leverancier uit het zorgaanbiedersdomein die aangesloten is bij MedMij, kan je op een veilige manier gegevens uitwisselen met alle MedMij-gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgevingen van jouw patiënten. Je hoeft als zorgverlener dus niet je systeem te koppelen aan alle verschillende PGO’s. Voldoe je aan MedMij, dan kan jouw systeem gegevens uitwisselen met alle PGO’s met het MedMij-label.

Onderstaande ICT-dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein zijn kandidaat-deelnemer van MedMij. Zij zijn bezig met het toetredingsproces om het MedMij-label te krijgen. Een actueel overzicht van alle dienstverleners die het MedMij-label hebben behaald vind je hier.

Meer informatie over MedMij, over het aansluiten bij MedMij en over toepassing in de praktijk, vind je in de Toolkit voor zorgaanbieders.