Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Open Source Bouwstenen

Als deelnemer van MedMij kennen wij verschillende rollen. Als leverancier geef je invulling aan deze rollen. Je zult soortgelijke bouwstenen ontwikkelen en bouwstenen gebruiken om deze rollen in te kunnen vullen. Denk hierbij aan autoriseren in de Usecase verzamelen, het opvragen van de whitelist, de ZAL en de OCL.

Juist omdat je niet hoeft te concurreren op deze bouwstenen die voor elke leverancier gelijk zijn en je ook kunt versnellen door deze bouwstenen aan te bieden, heeft MedMij afgelopen zomer een ‘wedstrijd’ uitgevaardigd. De wedstrijd was bedoeld om de bouwstenen te laten ontwikkelen en ze vervolgens te delen met de community van leveranciers.

Zorgdoc, Whitebox, Mainly Code, en Ugo Software hebben deze ‘’bounty hunt’’ gewonnen en ze hebben de bouwstenen ontwikkeld voor Java, .NET, Python, PHP, en node.js

Inmiddels staan de bouwstenen ter beschikking onder AGPLv3 licentie. Deze mag je in je product verwerken en door ontwikkelen, mits je de doorontwikkeling (van de bouwsteen) op jouw beurt, weer deelt met de community.