Organisatie

Diverse partijen in de zorg en ondersteuning werken samen aan de ontwikkeling van MedMij: brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen samen het Informatieberaad Zorg. Patiëntenfederatie Nederland coördineert het MedMij-programma en vormt samen met Nictiz en het ministerie van VWS het uitvoerende programmateam. De stuurgroep – met daarin leden van het Informatieberaad Zorg – stuurt het programmateam aan.

Programmabureau MedMij

030 297 03 03
info@medmij.nl

De stuurgroep

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland, voorzitter), Erik Gerritsen (Ministerie van VWS), Lies van Gennip (Nictiz), Marjolein Tasche (NVZ), Reinier Bax (KNMP), Maarten van Rixtel (Actiz), Rob Dijkstra (NHG, namens eerstelijnspartijen), Han Tanis (Achmea, namens ZN) en Ronald Gorter (MIND).

Het programmateam

Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Programmamanager
m.elstgeest@medmij.nl
Marcel Heldoorn
Marcel Heldoorn
Strategisch adviseur
m.heldoorn@medmij.nl
Dave Ormel
Dave Ormel
Productmanager MedMij Afsprakenstelsel
d.ormel@medmij.nl
Edwin Stuart
Edwin Stuart
Projectleider MedMij Standaarden
e.stuart@medmij.nl
Herbert Fetter
Herbert Fetter
Projectleider Financiering
h.fetter@medmij.nl
Sven Cramer
Sven Cramer
Projectleider MedMij Support
s.cramer@medmij.nl
Boudewijn Dominicus
Boudewijn Dominicus
Strategisch adviseur communicatie en implementatie
b.dominicus@medmij.nl
Margo Brands
Margo Brands
Stakeholdermanagement MedMij Support
m.brands@medmij.nl
Arina Burghouts
Arina Burghouts
Adviseur MedMij Support
a.burghouts@medmij.nl
Sylvia Veereschild
Sylvia Veereschild
Leveranciersmanagement MedMij Support
s.veereschild@medmij.nl
Laura Steenbrink
Laura Steenbrink
Programma adviseur
l.steenbrink@medmij.nl

Expertgroepen

In expertgroepen werken we nauw samen met ICT-leveranciers en zorgaanbieders die nu al persoonlijke gezondheidsomgevingen maken waarmee mensen (delen van) hun gezondheidsinformatie kunnen inzien. Ook patiënten, zorgaanbieders, de overheid en zorgverzekeraars dragen actief bij.

 

 

Omgeving van MedMij

Er zijn diverse projecten die raakvlakken hebben met MedMij. Om hier meer inzicht in te geven, is een interactief ontwerp gemaakt waarin de raakvlakken uitgelegd worden.

Stichting MedMij

MedMij komt in een nieuwe fase waarin het MedMij Afsprakenstelsel gebruikt zal worden in de praktijk. Door toe te treden tot het stelsel, tonen deelnemers aan zich aan de afspraken te houden en met andere deelnemers op de MedMij-manier gegevens uit te kunnen wisselen. Voor het vertrouwen in het stelsel is een zelfverklaring van een deelnemer over het voldoen aan de afspraken niet voldoende. Het is noodzakelijk dat partijen een deelnemersovereenkomst tekenen. Op die manier kan MedMij een partij houden aan de afspraken. Het programma MedMij is geen juridische entiteit en kan daarom geen deelnemersovereenkomsten aangaan met partijen. Daarom is de Stichting MedMij in het leven geroepen.

Stichting MedMij kan onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij een afweging maken of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Daarnaast zal de stichting de strategische koers van het stelsel vormgeven.

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders (Ronald Gorter en Theo Hooghiemstra) met daarnaast een eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel) waarin koepels namens patiënten/personen en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn.

Voor meer informatie zie ook: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Inrichting