Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Organisatie

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Aanvankelijk was MedMij een programma, dat zich de afgelopen jaren vooral bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Stichting MedMij

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. Wanneer partijen zich aantoonbaar houden aan de afspraken uit het afsprakenstelsel, sluit de stichting een deelnemersovereenkomst met ze af. Zo zorgt de stichting ervoor dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen. De stichting mag zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Tot en met 31 december 2019 hebben het programma en de stichting naast elkaar bestaan. Op 31 december 2019 is het programma opgeheven en zijn de taken van het programma ondergebracht in stichting MedMij. Per 01-03-2020 is Marc van Dijk aangesteld als directeur van stichting MedMij. Bekijk hier de resultaten van Stichting MedMij van het eerste kwartaal 2020.

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders (Ronald Gorter en Theo Hooghiemstra) met daarnaast een Eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel) waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Beheerorganisaties

Stichting MedMij heeft opdracht gegeven aan VZVZ Servicecentrum en Nictiz om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de stichting.

MedMij-loket

070-317 3434
info@medmij.nl

Het bestuur

Ronald Gorter
Ronald Gorter
Voorzitter stichting MedMij
Theo Hooghiemstra
Theo Hooghiemstra
Expert bestuurder stichting MedMij