Organisatie

Diverse partijen in de zorg en ondersteuning werken samen aan de ontwikkeling van MedMij: brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen samen het Informatieberaad Zorg. Patiëntenfederatie Nederland coördineert het MedMij-programma en vormt samen met Nictiz en het ministerie van VWS het uitvoerende programmateam. De stuurgroep – met daarin leden van het Informatieberaad Zorg – stuurt het programmateam aan.

Programmabureau MedMij

030 297 03 03
info@medmij.nl

De stuurgroep

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland, voorzitter), Erik Gerritsen (Ministerie van VWS), Lies van Gennip (Nictiz), Kor Noorlag (NVZ), Gerben Klein-Nulent (KNMP), Maarten van Rixtel (Actiz), Rob Dijkstra (NHG, namens eerstelijnspartijen), Han Tanis (Achmea, namens ZN) en Jan Vesseur (vanuit zijn ervaring als patiënt).

Programmaplan 2017

Het MedMij-programmaplan laat zien waar wij in 2017 onze energie op richten. Op toetsen, verbreden, verbeteren, communiceren en beheren. Heeft u vragen over het MedMij-programmaplan of stakeholdermanagement, neem dan contact op met Margo Brands, 06 20740716 of m.brands@medmij.nl

Het programmateam

Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Programmamanager
m.elstgeest@medmij.nl
Marcel Heldoorn
Marcel Heldoorn
Strategisch adviseur
m.heldoorn@medmij.nl
Erwin Eisinger
Erwin Eisinger
Projectleider financiering
e.eisinger@medmij.nl
Indra Henneman
Indra Henneman
Projectleider basiseisen en afspraken
i.henneman@medmij.nl
Irene van Duijvendijk
Irene van Duijvendijk
Projectleider standaarden
i.vanduijvendijk@medmij.nl
Margo Brands
Margo Brands
Stakeholdermanager
m.brands@medmij.nl
Arina Burghouts
Arina Burghouts
Projectleider MedMij in de praktijk
a.burghouts@medmij.nl
Astrid van der Holst
Astrid van der Holst
Communicatieadviseur
a.vanderholst@medmij.nl
Anouk Blanken
Anouk Blanken
Programma adviseur
a.blanken@medmij.nl

Expertgroepen

In expertgroepen werken we nauw samen met ICT-leveranciers en zorgaanbieders die nu al persoonlijke gezondheidsomgevingen maken waarmee mensen (delen van) hun gezondheidsinformatie kunnen inzien. Ook patiënten, zorgaanbieders, de overheid en zorgverzekeraars dragen actief bij.

 

 

 

Omgeving van MedMij

Er zijn diverse projecten die raakvlakken hebben met MedMij. Om hier meer inzicht in te geven, is een interactief ontwerp gemaakt waarin de raakvlakken uitgelegd worden.