Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Organisatie

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Aanvankelijk was MedMij een programma, dat zich de afgelopen jaren vooral bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Stichting MedMij

Stichting MedMij is in 2018 opgericht om onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij af te wegen of een partij deelnemer mag worden van MedMij. Wanneer partijen zich aantoonbaar houden aan de afspraken uit het afsprakenstelsel, sluit de stichting een deelnemersovereenkomst met ze af. Zo zorgt de stichting ervoor dat alle deelnemers op de MedMij-manier gegevens kunnen uitwisselen. De stichting mag zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Tot en met 31 december 2019 hebben het programma en de stichting naast elkaar bestaan. Op 31 december 2019 is het programma opgeheven en zijn de taken van het programma ondergebracht in stichting MedMij. Sinds 1 maart 2020 is Marc van Dijk directeur van de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders (Ronald Gorter en Theo Hooghiemstra) met daarnaast een Eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel) waarin koepels namens patiënten/zorggebruikers en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Strategisch meerjarenplan 2022-2024

Medio 2021 presenteerde Stichting MedMij het strategisch meerjarenplan 2022-2024. Daarin geven we een kijkje in de toekomst. Waar gaat MedMij de komende jaren naartoe? Hoe gaan we dat doel bereiken? En ook: welke hordes zien we op ons pad en hoe gaan we die omzeilen? Het meerjarenplan is openbaar en vind je hier:

MedMij meerjarenplan 2022-2024

Voortgang van MedMij

Stichting MedMij publiceert ieder kwartaal een voortgangsrapportage. Deze rapportages zijn openbaar:

2021

 
2020
 

Beheerorganisaties

Stichting MedMij heeft opdracht gegeven aan VZVZ Servicecentrum en Nictiz om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de stichting.

Financiers

Stichting MedMij wordt gefinancierd door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland). Hieronder leggen het ministerie en ZN uit waarom ze dit doen.

VWS
‘Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt het initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg om mensen via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) toegang te geven tot de eigen gezondheidsgegevens. 
Om ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden tussen zorgaanbieders en de PGO’s van mensen, hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland afspraken gemaakt om gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen. Deze afspraken noemen we het MedMij Afsprakenstelsel. 
Het ministerie van VWS financiert samen met Zorgverzekeraars Nederland de onafhankelijke Stichting MedMij voor (door)ontwikkeling en beheer van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden. Zo kunnen ook de komende jaren steeds meer gegevens over gezondheid en zorg van mensen veilig worden uitgewisseld.’

ZN
‘Een PGO brengt alle beschikbare informatie van de diverse zorgaanbieders over jou als patiënt handzaam in één omgeving bij elkaar en stelt je ook in staat eigen (meet)gegevens toe te voegen. Zorgverzekeraars zijn van mening dat PGO’s bij uitstek een middel zijn om hun verzekerden meer regie op hun eigen gezondheid kunnen geven. Om deze reden financieren we de totstandkoming van het MedMij Afsprakenstelsel, waarbij wij vooral kijken hoe dit zo efficiënt mogelijk en passend binnen de zorginfrastructuur kan worden ingeregeld. Veilige en betrouwbare uitwisseling van de betreffende gegevens staat hierbij voorop.’

MedMij-loket

070-317 3434
info@medmij.nl

Het bestuur

Ronald Gorter
Ronald Gorter
Voorzitter stichting MedMij
Theo Hooghiemstra
Theo Hooghiemstra
Expert bestuurder stichting MedMij