Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Overzicht MedMij-deelnemers

Er zijn twee soorten dienstverleners die MedMij-deelnemer kunnen worden:

1. Dienstverleners in het persoonlijke domein (DVP’s)

Zorggebruikers met een persoonlijke gezondheidsomgeving hebben te maken met een dienstverlener in het persoonlijke domein (DVP). Deze DVP is veelal ICT-leverancier van de PGO. Deelnemende PGO’s zijn te herkennen aan het MedMij-label.

Onderstaande PGO’s voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel en mogen het MedMij-label voeren.

2. Dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein (DVZA’s)

Zorgaanbieders werken met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein (DVZA). Dit zijn de leveranciers van informatiesystemen van een zorgverlener of -instelling. DVZA’s die deelnemen aan het afsprakenstelsel én zorgaanbieders met wie deze dienstverleners een overeenkomst hebben, kun je herkennen aan het MedMij-label.

Onderstaande DVZA’s voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel en mogen het MedMij-label voeren.

Itzos

Onderstaande PGO’s hebben het MedMij-label maar kunnen op dit moment (nog) geen gegevens uitwisselen.

Bekijk onderstaand het totaaloverzicht van alle (kandidaat-)deelnemers en de gegevensdiensten waarvoor zij gekwalificeerd zijn. Dit overzicht updaten wij wekelijks op dinsdag.

Overzicht (kandidaat-)deelnemers gekwalificeerde gegevensdiensten 19 oktober 2021

Een persoonlijke gezondheidsomgeving zou mij een hoop werk schelen

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving kan ik een specialist al voor mijn bezoek informatie sturen

Als ik wat mankeer, wil ik precies weten hoe het zit