Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Programma PGO, Let’s Go!

Programma

14:00-14:35 uur Live talkshow: gesprek o.l.v. Tom Jessen met Erik Gerritsen, Henk Gerla, Ronald Gorter en Dianda Veldman
14:35-14:55 uur Live talkshow: gesprek o.l.v. Tom Jessen met onder andere Mariëtte Willems en Kelly Peters
14:55-15:15 uur Pauze en netwerken
15:15-15:45 uur Deelsessies, ronde 1

Maak je keuze uit onderstaande sessies:

Hoe kijkt het Nederlands publiek naar een PGO?

 

PGO’s zijn nog nauwelijks bekend, volgens een groot onderzoek uitgevoerd door MarketResponse. Maar hoe zijn de reacties als we uitleggen wat een PGO is? Wie is enthousiast en welke twijfels leven er? Mariet Bolluijt neemt je mee in de onderzoeksresultaten en vertelt wat dit betekent voor de communicatieaanpak.
In gesprek met de eerste PGO-gebruikers De eerste patiënten hebben hun gezondheidsgegevens van hun huisarts en apotheek kunnen verzamelen in een PGO met MedMij-label. Renske Trul interviewt een aantal van deze eerste gebruikers: Waarom deden zij mee aan de eerste gecontroleerde livegangen? Wat is volgens hen de meerwaarde van een PGO en welke verbetersuggesties hebben zij?
Informatiestandaarden: van tekentafel naar praktijk

 

Een informatiestandaard legt eenduidig en uniform vast welke gegevens bij het verlenen van zorg worden geregistreerd en uitgewisseld en op welke manier dat gebeurt. Zo komen de juiste gegevens makkelijker bij de juiste zorgverlener terecht, worden medicatiefouten voorkomen en gaat minder informatie verloren. Maar hoe komt  zo’n informatiestandaard tot ontwikkeling, wat zijn zib’s en wie gaat erover? Dave Ormel, Egbert van Gelder en Victor van Hagen lichten toe.
PGO’s toegankelijk voor iedereen?

 

Wist je dat ca. 1 op de 4 Nederlanders een website of een app niet standaard kan bekijken? Denk aan mensen met een functiebeperking en de toenemende groep ouderen. In deze sessie van Stichting Accessibility maak je kennis met deze doelgroep, zie je waar zij tegenaan lopen in het gebruik van een website en krijg je tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen een PGO kan gebruiken.
PGO-gebruik in de praktijk #hoedan

 

Wat betekent het gebruik van een PGO voor de relatie tussen de zorgvrager en zorgverlener? Hoe ga ik als zorgvrager om met alle gezondheidsinformatie die op mij afkomt en die ik wil begrijpen? Hoe kan ik als zorgverlener nog bewuster gegevens vastleggen zodat het voor iedereen begrijpelijk is? In deze interactieve sessie gaan we samen op zoek naar antwoorden. Zowel vanuit het perspectief van de zorgvrager als van de zorgverlener.

In deze sessie is slechts plaats voor 9 personen, schrijf je dus snel in om verzekerd te zijn van een plekje.

PGO, Let’s Go-Create!

 

Het MedMij Afsprakenstelsel is nooit af. Zojuist is versie 1.3.0 gepubliceerd en de volgende staat al weer gepland. Wat zijn ideeën voor doorontwikkeling in 2021 en verder? Hoe komt een release tot stand en hoe ziet de releaseplanning eruit? Een vooruitblik door Dave Ormel, Egbert van Gelder en Victor van Hagen.
PGO’s en het afsprakenstelsel voor beginners

 

Een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), wat is dat eigenlijk? Hoe werkt het, wat kun je ermee en wat heeft het MedMij Afsprakenstelsel ermee te maken? Uitleg en discussie onder leiding van Bart de Gans.

In deze sessie is slechts plaats voor 9 personen, schrijf je dus snel in om verzekerd te zijn van een plekje.

PGO’s in de (huisartsen)praktijk

 

PGO’s beproeven in de praktijk levert veel nieuwe inzichten op. In deze sessie praat Johan Hobelman met regionaal projectleider OPEN Kelly Peters en projectleider OPEN-Mij Ruben de Graaf over alle bevindingen die tijdens een gecontroleerde livegang aan het licht komen.
Welke ideeën heb jij om PGO’s te laten vliegen?

 

De ambitie van de PGO-alliantie is dat meer mensen PGO’s kennen, kiezen, gebruiken en benutten. Wat is daarvoor nodig? Jij hebt daar vast ook ideeën over. Marcel Heldoorn hoort graag jullie input. Welke informatie zoekt men, hoe enthousiasmeer je gebruikers en zorgverleners en hoe stimuleer je gebruik?

In deze sessie is slechts plaats voor 9 personen, schrijf je dus snel in om verzekerd te zijn van een plekje.

15:45-15:50 uur

 

Pauze
15:50-16:20 uur Deelsessies, ronde 2: herhaling van de sessies uit ronde 1
16:20-16:30 uur

 

Afsluiting door Tom Jessen met Marc van Dijk en Marcel Heldoorn
16:30-17:00 uur Digitaal netwerken