Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Toetredingsproces MedMij

Voor ICT-leveranciers die zich oriënteren op een mogelijke deelname aan MedMij, maakten we een factsheet waarin we beschrijven hoe het traject eruit ziet.

De factsheet ‘Hoe word je deelnemer van MedMij?’ voert je langs de stappen tussen je aanmelding als kandidaat-deelnemer en je uiteindelijke deelname aan MedMij. Je leest in dit factsheet meer over:

  • hoe je je kunt aanmelden als kandidaat-deelnemer
  • het intake- en planningsgesprek
  • de NEN 7510-certificering, audit aanvullend normenkader en pentest
  • het kwalificatietraject
  • het acceptatietraject
  • toetreding

In onze kennisbank voor leveranciers vind je informatiepakketten voor het aanmelden als kandidaat-deelnemer in de rol van Dienstverlener in het persoonsdomein (DVP) of Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA).