Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Toolkit

Oriënteren op MedMij
Aansluiten bij MedMij
Toepassen in de praktijk

Welkom in de MedMij-toolkit. In deze toolkit vind je informatie voor ICT-leveranciers en zorgaanbieders.

In dit thema vertellen we meer over wat MedMij is en wat er komt kijken bij het aansluiten bij MedMij. Daarnaast leggen we uit wat persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn en waarom MedMij graag wil dat iedereen gebruik kan maken van een PGO.

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgprofessional. Deze uitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek verzamelen, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor jullie samen tot de best passende zorg kan komen. MedMij maakt de spelregels voor deze uitwisseling. Alle MedMij-deelnemers moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en veilig en betrouwbaar met deze gegevens omgaan.

Binnen dit onderdeel vind je animaties die meer vertellen over wat MedMij is. Daarnaast verwijzen we je graag naar de veelgestelde vragen van zorgaanbieders.

Toon alles Toon minder
Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving, bijvoorbeeld een website, of een app op een smartphone of tablet. Deze digitale omgeving stelt de patiënt in staat om te beschikken over zijn of haar gezondheidsgegevens, die verspreid staan opgeslagen bij verschillende zorgaanbieders. De PGO verzamelt namens de patiënt bij de aangesloten zorgaanbieders de gegevens. Deze kunnen in de PGO verrijkt worden met eigen gegevens, zoals bloeddruk, gewicht, medicatiedagboek etc. Ook kan de patiënt kiezen om (een deel van) deze gegevens te delen met wie hij of zij dat wil. Het verzamelen en delen van gegevens gebeurt op initiatief en regie van de patiënt.

Binnen dit onderdeel vind je de lijst van PGO-leveranciers met het MedMij-label. Voor meer informatie over PGO’s verwijzen we je graag naar de Digitale ZorgGids van Patiëntenfederatie Nederland. Hier is te vinden welke persoonlijke gezondheidsomgevingen voor zorggebruikers beschikbaar zijn. We hebben ook een PGO-keuzehulp, die zorggebruikers helpt bij het kiezen van een PGO dat bij hun situatie en behoeften past.

Contact

Heb je nog vragen over MedMij die niet in deze toolkit beantwoord worden? Kunnen we je op een andere manier helpen? Neem dan contact op met het MedMij-loket, via 070-3173 434 of info@medmij.nl.

Heb je vragen over één van de VIPP-regelingen? Dan verwijzen we je graag naar de betreffende programmabureaus. Links naar de websites vind je bij het volgende thema ‘Aansluiten bij MedMij’.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste MedMij-nieuws? Volg ons via de MedMij-nieuwsbrief, op Twitter (@MedMij) en LinkedIn.

In dit thema geven we je meer informatie over het aansluiten bij MedMij. Dit houdt in dat je het mogelijk maakt om via MedMij informatie uit te wisselen met patiënten. Hiervoor heb je een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein nodig, een DVZA. Het is mogelijk om als zorgaanbieder zelf de DVZA-rol te vervullen, maar vaak zal de leverancier van het zorginformatiesysteem (bijv. HIS, EPD, ECD) deze rol op zich nemen. Ook kan het een tussenpartij zijn waarmee je speciaal voor dit doel een contract afsluit, een zogeheten integrator.

De belangrijkste stap voor het aansluiten bij MedMij is dus om een leverancier te vinden die deze aansluiting op MedMij gaat realiseren. Ga hiervoor in gesprek met de leverancier van het systeem van waaruit je informatie wilt uitwisselen met patiënten.

Aan de slag

Binnen dit onderdeel vind je het MedMij-canvas, dat je kunt inzetten om met de verschillende stakeholders te bespreken wat de scope en aanpak van je project wordt, om zo je plan van aanpak vorm te geven.

Een voorbeeld van een ingevuld canvas vind je in het factsheet Implementatie MedMij ggz-instellingen.

Ook kun je in een overzichtelijk factsheet lezen hoe je MedMij-deelnemer wordt. Verder in dit onderdeel meer over het Normenkader Informatiebeveiliging, waaraan je moet voldoen als je MedMij-deelnemer wil worden.

In het overzicht van MedMij-deelnemers kan je vinden welke Dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein (DVZA’s) op dit moment een MedMij-label hebben.

Toon alles Toon minder
Rol van de zorgaanbieder binnen MedMij

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen zijn of haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan kiezen. Zo sluit deze zo goed mogelijk aan bij de situatie en behoeften van iedere gebruiker. Dit betekent dat je als zorgverlener geen PGO kiest voor je patiënten. Het is vooral van belang dat de informatie, die je over je patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij.

Dat betekent dat je de leverancier van jouw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, moet vragen MedMij-deelnemer te worden. Als jouw leverancier deelnemer is, kun je op een veilige manier gegevens uitwisselen met de PGO’s van je patiënten.

Het MedMij Afsprakenstelsel beschrijft twee soorten dienstverleners die de informatie-uitwisseling tussen zorggebruikers en zorgverleners mogelijk maken:

  1. een Dienstverlener in het persoonsdomein (DVP) aan de kant van de zorggebruiker, dit is meestal de PGO-leverancier
  2. een Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) aan de kant van de zorgaanbieder, dit is meestal de leverancier van het informatiesysteem dat de zorgaanbieder gebruikt of een andere ICT-dienstverlener.

Deze DVP en DVZA zijn deelnemers aan het MedMij Afsprakenstelsel. Door via een DVZA aan te sluiten bij MedMij, hoef je als zorgaanbieder geen onderlinge afspraken te maken met de vele verschillende PGO-leveranciers, waar patiënten gebruik van kunnen maken.

Toelichting bij MedMij Afsprakenstelsel

Binnen dit onderdeel vind je meer informatie over de technische aspecten binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De verschillende animaties geven kort en toegankelijk meer uitleg over het MedMij Afsprakenstelsel en over privacy en veiligheid binnen MedMij.

De architectuurscenario’s en het factsheet ‘Wat doet een DVZA voor mij?’ geven toelichting op de rol van de Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) binnen MedMij en op de architectuurkeuzes die een zorgaanbieder daarbij kan maken.

In de factsheet over gecontroleerde livegangen lees je meer informatie over de uitvoering van een GLG (gecontroleerde livegang).

VIPP-programma's

Het ministerie van VWS heeft een aantal subsidieregelingen ontwikkeld om de digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals en patiënten te stimuleren. Deze regelingen worden VIPP-regelingen genoemd. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Onderdeel van die regelingen is het ontsluiten van gegevens naar een PGO via het MedMij Afsprakenstelsel.

Er zijn op dit moment negen VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Hieronder vind je links naar de programma-websites. Wanneer die (nog) niet beschikbaar zijn vind je een link naar een relevante pagina over het programma.

VIPP 1 ziekenhuizen

VIPP 2 zelfstandige klinieken

VIPP 3 GGZ

VIPP 4 GGZ vrijgevestigden

VIPP 5 ziekenhuizen/UMC’s en zelfstandige klinieken

VIPP OPEN

VIPP BabyConnect

VIPP Care InZicht

VIPP Farmacie

De VIPP-regelingen zijn relevant omdat gegevens moeten voldoen aan de MedMij-standaarden, waardoor patiënten de gegevens in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen gebruiken.

In de VIPP-regelingen streeft VWS ernaar met de sector een afspraak te maken over het gebruik van MedMij-standaarden.

Naast de techniek is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het gebruik in de praktijk. Wees er bewust van dat uitwisseling van gezondheidsdata via een PGO een grote verandering is voor veel zorgverleners en patiënten. Zorgen dat het technisch mogelijk is om gegevens uit te wisselen met patiënten via MedMij, is de eerste stap. Tegelijk is het ook van belang om PGO’s onderdeel te maken van de zorgprocessen. Zo is er aandacht nodig voor hoe je dit goed in de processen en organisatie inbedt, voor de impact van deze ontwikkelingen en voor het informeren en enthousiasmeren van zorgverleners en patiënten.

Wie betrek ik bij deze ontwikkelingen?

Aansluiten bij MedMij en het gebruik van PGO’s door patiënten raakt veel verschillende stakeholders. Om alle belangrijke spelers mee te krijgen is het goed om inzicht te hebben in hun houding, positie en belangen.

Daarvoor ontwikkelden we een methode: de stakeholderanalyse. Deze methode beschrijft hoe je in kaart brengt welke mensen en partijen betrokken zijn of zouden moeten zijn, en welke positie en mate van betrokkenheid gewenst zijn. Bij de methode hoort een werkdocument dat direct bruikbaar is.

Hoe betrek ik patiënten en zorgverleners?

De inzet van PGO’s zorgt voor meer eigen regie voor patiënten en vraagt een intensievere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener.

Daarom is het goed patiënten en zorgverleners vanaf het begin goed te betrekken bij deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rondom vraagstukken als: Hoe bedden we dit goed in in de zorgrelatie? Wat is de impact van deze ontwikkelingen? Op welke manier kunnen we patiënten het best informeren? In samenwerking met PGO on Air werken we aan documentatie om je hierbij te ondersteunen.

Hoe informeer ik mijn patiënten en zorgverleners?

In dit onderdeel helpen we bij de communicatie richting zorgverleners die in jouw instelling werken. Je treft hier onder andere een animatie met algemene MedMij-uitleg en een link naar de veelgestelde vragen. Verder verwijzen we je graag naar de website www.pgo.nl waar je meer informatie vindt over communicatie richting patiënten.

In communicatiemiddelen mag je als zorgaanbieder, die via een DVZA met een MedMij-label gegevens uitwisselt, ook het MedMij-label gebruiken. Hiermee maak je aan patiënten duidelijk dat gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden via een PGO met MedMij-label. Het gebruik van het label is omschreven in de Licentie ‘Gebruik MedMij-label door Zorgaanbieders’.

Voor je gaat beginnen met het delen van gezondheidsgegevens, is het goed om te weten wat het betekent als jouw patiënten op de MedMij-manier gegevens uitwisselen met behulp van een PGO.

Voor een actueel overzicht van PGO’s verwijzen we je graag naar de Digitale ZorgGids.

Toon alles Toon minder
Ervaringsverhalen van patiënten en interviews met zorgverleners