Vacatures

Op deze pagina vind je de actuele MedMij-vacatures. Momenteel zoeken we een:

– Productmanager MedMij Afsprakenstelsel (VZVZ)
– Lead Architect MedMij Afsprakenstelsel (VZVZ)
– Informatieanalist (Nictiz)
– Gegevensuitwisseling specialist (HL7 FHIR) (Nictiz)
– Projectleider / coördinator Kwalificaties (Nictiz)
– Functioneel Beheerder Kwalificaties (Nictiz)
—————————————————————————————————————————

PRODUCTMANAGER MEDMIJ AFSPRAKENSTELSEL

De Productmanager is de inhoudelijk deskundige voor het MedMij Afsprakenstelsel en vraagbaak voor de interne medewerkers en stakeholders die met MedMij te maken hebben. Het MedMij Afsprakenstelsel wordt de komende maanden bij VZVZ in beheer genomen, daarom kom je als Productmanager bij VZVZ in dienst.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het stelsel binnen de strategische kaders van Stichting MedMij. Je verbindt strategie en uitvoering, zowel bij de vertaling van strategie naar passende (nieuwe) afspraken als bij de vertaling van inzichten uit de praktijk naar de strategische besluitvorming.

Je ziet toe op de samenhang tussen de afspraken (de bedrijfsarchitectuur) en op een goede koppeling naar de informatiearchitectuur, de informatiestandaarden en bijbehorende HL7-profielen, die door andere organisaties beheerd worden. Het MedMij Afsprakenstelsel is een samenhangende set van juridische, technische, organisatorische en financiële afspraken. De Productmanager dient daarom affiniteit te hebben met een breed scala aan onderwerpen in relatie tot informatievoorziening in de zorg.

Naast bovengenoemde houd je je bezig met:

 • Het bewaken van een samenhangend ontwerp van het Afsprakenstelsel
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor de Stichting MedMij
 • Het fungeren als schakel tussen de strategische besluitvorming van MedMij en de uitvoering door de vertaling van de strategie naar passende (nieuwe) afspraken
 • Het uitwerken van afspraken in de documentatie voor het MedMij Afsprakenstelsel (o.a. door het vertalen van afspraken naar (bedrijfs)architectuur en het opstellen van business requirements)
 • Je bent de scheidsrechter bij discussies over de juiste interpretatie en/of toepassing van het product.
 • En als productspecialist leid je en/of neem je deel aan andere projecten die gericht zijn op interoperabiliteit, uitrol en implementatie.

Wil je meer weten of solliciteren? Bekijk de volledige vacature hier


LEAD ARCHITECT MEDMIJ AFSPRAKENSTELSEL

De Lead Architect wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. Het MedMij Afsprakenstelsel wordt de komende maanden bij VZVZ in beheer genomen, daarom kom je als Lead Architect bij VZVZ in dienst

Wat ga je doen?
Je vertaalt, binnen de strategische kaders van Stichting MedMij, de behoeften van zorggebruikers, zorgaanbieders, ICT-leveranciers en andere stakeholders naar een samenhangende architectuur en (technische) afspraken voor de gegevensuitwisseling. Dit doe je in nauwe samenwerking met de Productmanager. Je staat aan de basis van de uitwisseling van gegevens in Nederland. Hierin heb je een afgebakend verantwoordelijkheidsgebied.

Je maakt binnen VZVZ deel uit van de afdeling IT & Innovatie. Je rapporteert aan de Manager Architectuur en Ontwerp.

Naast bovengenoemde houd je je bezig met:

 • Het samen met de Productmanager bewaken van de samenhang van het afsprakenstelsel
 • Het verbinden van de strategische koers met de behoeftes van stakeholders en zo te komen tot nieuwe en/of verbeterde afspraken
 • Het vertalen van de architectuur naar technische specificaties voor het aansluiten op en het uitwisselen van gegevens via MedMij
 • Het samen met de Productmanager schrijven van plannen van aanpak voor POC’s/pilots/(deel)projecten en het leidinggeven hieraan
 • Het voeren van requirements management
 • Het inhoudelijk sturing geven aan ontwikkelaars van gemeenschappelijke voorzieningen en het leveren van een bijdrage aan de opdrachtformulering
 • Het leveren van advies en input voor de strategische besluitvorming door Stichting MedMij
 • Het verlenen van ondersteuning bij de toepassing van de MedMij-architectuur in de praktijk.

Wil je meer weten of solliciteren? Bekijk de volledige vacature hier


INFORMATIEANALIST

Als informatieanalist zorg ben je verantwoordelijk voor de informatie- en procesanalyse van zorgprocessen. Je bent in staat informatievraagstukken van zorgverleners te vertalen naar modellen en specificaties. Je slaat daarbij de brug tussen zorg en ICT en spreekt de taal van zorgverleners en van ICT’ers. Je zoekt verbinding met andere projecten, binnen en buiten Nictiz en MedMij. Samen met meer technische collega’s ontwikkel je informatiestandaarden, die softwareleveranciers gebruiken voor de ontwikkeling van hun producten. Je werkt samen met professionals in het team ‘Informatiestandaarden’ en rapporteert aan de manager van dat team.

Verantwoordelijkheden van de Informatieanalist:
• Je analyseert de informatiebehoefte van de zorggebruiker, zorgaanbieders en leveranciers en vertaalt deze in een informatiestandaard;
• Je adviseert betrokken partijen over het gebruik van informatiemodellen en softwareleveranciers bij de implementatie van informatiestandaarden;
• Je ontwikkelt mee aan het product- en dienstenpakket van MedMij en je ondersteunt bij het toetsen van informatiesystemen op het voldoen aan de standaarden (kwalificaties);
• Overleggen met de business architect over de architectuur.

Wil je meer weten of solliciteren? Bekijk de volledige vacature hier
—————————————————————————————————————————
GEGEVENSUITWISSELING SPECIALIST (HL7FHIR)

Als HL7 FHIR specialist draag je bij aan de doorontwikkeling en beheer van de standaarden voor het MedMij programma waarvan Nictiz partner is. Je houdt van een dynamische en uitdagende werkomgeving en je bent gericht op samenwerking. Wil jij bijdragen aan een verbetering van de communicatie in de zorgketen en daarmee het succes van Nictiz en MedMij reageer dan nu op deze vacature!

Als je nog geen specialist bent, leiden wij je op tot HL7 FHIR specialist. In die rol ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en beheer van onderdelen van de standaarden van MedMij. Bijvoorbeeld als lid van het team dat verantwoordelijk is voor de kwalificaties van XIS- en PGO- software. In die rol adviseer je softwareleveranciers bij de implementatie en het testen van informatiestandaarden en beoordeel je de informatiestandaarden die softwareleveranciers hebben geïmplementeerd. Daarnaast zijn er rollen waar je het beheer en/of de ontwikkeling van FHIR-specificaties van bestaande en nieuwe MedMij-standaarden voor je rekening neemt.

Wil je meer weten of solliciteren? Bekijk de volledige vacature hier
—————————————————————————————————————————
COORDINATOR KWALIFICATIES

Als Coördinator Kwalificaties draag je bij aan het kwalificatieteam voor het MedMij programma waarvan Nictiz partner is. Je plant en coördineert alle kwalificatiewerkzaamheden van XIS- en PGO-softwareleveranciers. Je houdt van een dynamische en uitdagende werkomgeving en je bent gericht op samenwerking. Wil jij bijdragen aan een verbetering van de communicatie in de zorgketen en daarmee het succes van Nictiz en MedMij reageer dan nu op deze vacature!

Je plant en coördineert alle kwalificatiewerkzaamheden van XIS- en PGO-softwareleveranciers. Als eerste aanspreekpunt voor de kwalificaties onderhoud je contacten met leveranciers en collega’s, informeer je hen over de laatste ontwikkelingen en begeleid je hen bij het doorlopen van het kwalificatieproces.
Je handelt vragen en klachten af. Met jouw input en werkwijze optimaliseer je het werkproces voor leveranciers en collega’s. Je staat er overigens niet alleen voor. Je werkt samen in een team met collega’s met zorginhoudelijke kennis.

Wil je meer weten of solliciteren? Bekijk de volledige vacature hier
—————————————————————————————————————————
FUNCTIONEEL BEHEERDER KWALIFICATIES

Als Functioneel Beheerder Kwalificaties draag je bij aan het kwalificatieteam voor het MedMij programma waarvan Nictiz partner is. Je bent lid van het team dat verantwoordelijk is voor de kwalificaties van XIS- en PGO-software. Als je het nog niet bent dan groei je in deze functie door naar inhoudelijk specialist voor diverse MedMij gerealiseerde informatiestandaarden. Met jouw kennis voer je kwalificaties van XIS -en PGO-software uit en adviseer je softwareleveranciers bij de implementatie van deze informatiestandaarden in HL7 FHIR. Je toetst, met behulp van software, of de informatiesystemen voldoen aan de standaarden (kwalificaties). 

Wil je meer weten of solliciteren? Bekijk de volledige vacature hier