Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen zorgaanbieders

Hier vind je antwoorden op vragen die wij regelmatig ontvangen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het MedMij-loket, wij beantwoorden je vragen graag.

 

Over deelnemen en het MedMij-label

Wat houdt het MedMij-label in?

Voor zorgverleners betekent aansluiten bij MedMij dat je erop kunt vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan je patiënten op een veilige en betrouwbare manier plaatsvindt – zonder het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Als je patiënten hiervoor toestemming verlenen, kun je als zorgverlener ook beschikken over de gezondheidsgegevens die je patiënten zélf verzamelen.

Bovendien ben je als zorgaanbieder volgens de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg verplicht een digitaal afschrift van het dossier beschikbaar te stellen aan je patiënten. Met MedMij voldoe je hieraan.

Hoe kan ik een MedMij-label krijgen?

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan kiezen. Dit betekent dat jij als zorgverlener, geen PGO kiest voor je patiënten.

Het is wel van belang dat de informatie, die je over je patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat je de ICT-leverancier van je zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, vraagt MedMij-deelnemer te worden. Als je leverancier deelnemer is, kun je op een veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen met de PGO’s van je patiënten.

Je ICT-dienstverlener vanuit het zorgaanbiedersdomein (DVZA’s) kan zich aanmelden bij MedMij.

Meer informatie over aansluiten bij MedMij vind je in de factsheet ‘Verantwoordelijkheden Zorgaanbieders.’

Over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee een zorggebruiker toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens.

Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis.  In een PGO kunnen ze eenvoudig worden verzameld, beheerd en gedeeld. Daarnaast kunnen gebruikers ook zelfmeetgegevens toevoegen aan hun PGO.

Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Ontwikkelt MedMij zelf een PGO?

Nee. MedMij ontwikkelt alleen de spelregels waaraan PGO’s en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelde MedMij regels op.

MedMij stimuleert dat leveranciers gegevens uitwisselen op een veilige en betrouwbare manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er ook meer keuze in PGO’s.

Zijn er al PGO's met een MedMij-label?

Er zijn ruim 30 PGO’s met een MedMij-label. Op onze website vind je een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Iedere organisatie die aantoonbaar aan MedMij voldoet, mag het MedMij-label gebruiken. Het MedMij-label zegt niets over hoe nuttig of handig de functies van een app of website zijn. Dat bepalen gebruikers zelf.

Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal?

Een belangrijk verschil tussen PGO’s en patiëntenportalen is dat in een PGO gezondheidsgegevens van verschillende zorgaanbieders verzameld kunnen worden. Denk hierbij aan gegevens van zowel het ziekenhuis en de huisarts als de verloskundige en de apotheek. Een portaal is een informatiesysteem dat door één specifieke zorgaanbieder wordt gebruikt. Hiermee hebben zorggebruikers dus alleen inzage in de gegevens van die zorgaanbieder.

Naast het verzamelen van gegevens kunnen zorggebruikers binnen een PGO ook gegevens toevoegen. Denk daarbij aan eigen meetgegevens, maar ook aan correspondentie met een arts of informatie uit een dagboekje. In een portaal staan alleen gegevens die de zorgverlener beheert.

Een ander verschil is de keuzevrijheid. Een PGO kunnen zorggebruikers zelf kiezen. Bij een portaal is die keuzevrijheid er niet.

Tot slot: met een PGO kunnen, mits zorggebruikers daar toestemming voor geven, de verzamelde of toegevoegde gegevens ook delen met andere zorgverleners. Op die manier krijgen zorgverleners een completer beeld van hun patiënt. Via een portaal is die mogelijkheid om te delen er niet.

Wat is het verschil tussen een PGO en een EPD, HIS, AIS, KIS, ZIS, EVS, enzovoorts?

Een PGO is een combinatie van toepassingen en apps. Het is een persoonlijk hulpmiddel voor iedereen die actief met de eigen gezondheid bezig is. Het is een omgeving van de zorggebruiker zelf, die bepaalt met wie hij gegevens deelt. Een EPD is een informatiesysteem van zorgverleners en zorginstellingen. Zij gebruiken het EPD om medische gegevens van patiënten te verwerken. Huisartsen spreken ook over het Huisarts Informatie Systeem (HIS), apothekers over het Apothekers Informatie Systeem (AIS), veel zorggroepen gebruiken een Keten Informatie Systeem (KIS) en ziekenhuizen gebruiken Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS) en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD).

Deze informatiesystemen zijn van de zorgverleners en zorginstellingen. Een PGO (met MedMij-label) is van de patiënt zelf. Dat is het grootste verschil.

Door de informatiesystemen van zorgaanbieders en patiënten volgens de MedMij-spelregels te koppelen, kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de zorgaanbieders en PGO’s. Daarmee krijgen patiënten en – met hun toestemming – ook zorgverleners betere informatie tot hun beschikking, in een veilige omgeving.

Wat is het verschil tussen een PGO en het Landelijk Schakelpunt (LSP)?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten. Patiënten hebben via het LSP nog geen inzage in hun eigen gegevens. In een PGO kan een patiënt medische informatie uit allerlei bronnen inzien. Een PGO is geen vervanging van het LSP, maar een aanvulling daarop.

Wat zijn de ervaringen van zorgverleners met patiënten die gebruikmaken van een PGO?

Op dit moment halen we ervaringen van zorgverleners die werken met patiënten met een PGO op. Eerdere verhalen kun je hier teruglezen.

Over de relatie tussen het zorginformatiesysteem en persoonlijke gezondheidsomgevingen

Een patiënt heeft vanuit de PGO informatie naar een zorgverlener gestuurd, bijvoorbeeld gewijzigde medische gegevens of medische gegevens van een andere zorgverlener of zelfmetingen. Kan een patiënt daardoor zijn dossier wijzigen in het informatiesysteem van zijn zorgverlener?

Nee. De zorgverlener bepaalt zelf welke gegevens hij overneemt in het dossier.

Hoe ga ik als zorgverlener om met een patiënt die een PGO heeft en zelf meetgegevens bijhoudt? Welke afspraken maak ik als zorgverlener met deze patiënt, zodat ik niet dagelijks zelfmetingen ontvang?

Zorgverleners bepalen zelf welke informatie relevant is om op te nemen in het medisch dossier van hun patiënt. Net als wanneer je een patiënt spreekt. Ook kun je met jouw patiënt afspreken dat je geïnteresseerd bent in een trend of een gemiddelde. Deze informatie kun je dan overnemen in het medisch dossier.

Als een patiënt mij gegevens vanuit zijn PGO verstuurt, hoe weet ik dan om wat voor informatie het gaat? Gaat het bijvoorbeeld om een medisch dossier van een andere zorgverlener of zijn het zelfmetingen?

Wanneer je gegevens volgens de MedMij-standaarden ontvangt, zijn deze voorzien van metadata, zoals de herkomst en een timestamp, waarmee gegevens herleidbaar zijn. De ICT-leverancier van je zorginformatiesysteem moet zorgen dat deze metadata zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Ik wil mijn patiënt online inzage in zijn medisch dossier bieden. Kan ik dit nu regelen met de ICT-leverancier van mijn zorginformatiesysteem of moet ik wachten om dit via MedMij te laten verlopen?

Via de ICT-leverancier van je zorginformatiesysteem kun je online inzage bieden aan je patiënt. Samen met je leverancier kun je je voorbereiden om je aan te sluiten bij MedMij.

Als ik mijn patiënt via zijn PGO toegang geef tot zijn medische dossier, heeft mijn patiënt dan zijn gehele dossier ontvangen, inclusief mijn werkaantekeningen?

Nee, je patiënt heeft toegang tot zijn dossier, exclusief jouw werkaantekeningen. Wanneer je patiënt zijn dossier op papier opvraagt, ontvangt hij dezelfde gegevens.

Over veiligheid en aansprakelijkheid

Is het communiceren met een patiënt via een PGO veilig?

Als zowel het zorginformatiesysteem van de zorgverlener en de PGO voldoen aan de MedMij-afspraken, dan is de communicatie via beide omgevingen veilig.

Welke gegevens uit een PGO van een patiënt neem ik op in mijn eigen dossier?

Je bepaalt als zorgverlener zelf welke informatie relevant is om op te nemen in het medisch dossier. Dit werkt hetzelfde als wanneer je een patiënt spreekt.

Ben ik verplicht om gegevens uit een PGO te gebruiken? Bijvoorbeeld zelfmetingen of medische gegevens van een andere zorgverlener.

Nee, je bent niet verplicht deze gegevens te gebruiken. Het initiatief voor het delen van gegevens ligt bij de patiënt. De verplichting voor zorgverleners om gegevens uit de PGO te raadplegen bestaat (nog) niet. In het kader van ‘goed hulpverlenerschap’ moet je als zorgprofessional uiteraard wel vragen naar relevante informatie voor je een behandeling start. Dit is gelijk aan een normaal gesprek met een patiënt.

Een patiënt stuurt vanuit zijn PGO gegevens naar zijn zorgverlener, bijvoorbeeld een overzicht van zelfmetingen. Zijn zorgverlener verwerkt deze gegevens niet en onderneemt geen verdere actie naar zijn patiënt. De patiënt belandt vervolgens in het ziekenhuis. Is de zorgverlener aansprakelijk?

Op dit moment ben je als zorgverlener nog niet verplicht naar deze gegevens te kijken. Pas na beoordeling en een afweging hiervan ben je  aansprakelijk. Je bent wel aansprakelijk wanneer er afspraken zijn gemaakt over thuismetingen die je op afstand monitort.

Wanneer houdt de verantwoordelijkheid over de gedeelde data van de zorgverlener op als hij/ zij informatie heeft gedeeld met een patiënt?

De zorgverlener verstuurt een kopie (of een gedeeltelijke kopie) van het medisch dossier digitaal vanuit het ECD naar de patiënt. Zodra de patiënt de data in de PGO heeft ontvangen, is het onderdeel van het persoonlijk dossier. Je bent als zorgverlener niet verantwoordelijk voor de data zodra die zich in de PGO bevinden.

Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn PGO ontvangen. Deze patiënt stuurt zijn gegevens door aan derden. Wie is dan verantwoordelijk voor deze gegevens?

Deze patiënt is zelf verantwoordelijk voor de medische gegevens in de PGO zitten en kan zelf besluiten met wie hij deze informatie deelt.

Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn PGO ontvangen. Deze informatie blijkt niet te kloppen. Waar heeft de patiënt dan recht op?

Als de inhoud van het medisch dossier niet klopt, dan heeft de patiënt recht op verbetering of aanvulling en kan hij dit bij zijn zorgverlener aangeven. Zie voor verdere toelichting de brochure Inzage in uw medisch dossier van Patiëntenfederatie Nederland.

Hebben ouders inzage in de PGO van hun kinderen?

Hier zijn de wettelijke rechten voor minderjarigen van toepassing. Ouders of een voogd van kinderen onder de 12 jaar hebben recht op inzage. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar heeft een ouder/voogd alleen recht op inzage met toestemming van het kind. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft een ouder/voogd geen recht op inzage. Op deze regels zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een verstandelijke beperking. Kijk op de website van KNMG voor een uitgebreide toelichting.

Kunnen zorgverzekeraars in een PGO kijken?

Nee, dat kan niet. Met een PGO kan een patiënt zelf medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is de baas over de eigen gegevens. Een verzekeraar heeft geen toegang tot die PGO of tot de gegevens daarin. Een PGO is een omgeving die helemaal van de patiënt zelf is. Om toegang te krijgen tot een PGO, moet je minimaal 2-factorauthenticatie gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers met een MedMij-label moeten zich houden aan een set van strenge en actuele eisen rondom informatiebeveiliging.

Over stichting MedMij

Hoe ontstond MedMij?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In  2015 ontstond MedMij door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij ontwikkelde het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Toen de eerste partijen het MedMij-label behaalden, werd Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Ook bepaalt stichting MedMij de strategische koers samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging.

Partijen met het MedMij-label  hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Wie financiert stichting MedMij?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland betalen MedMij.

Hoe ziet de governance van MedMij eruit?

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Ook bepaalt Stichting MedMij de strategische koers samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging.

Partijen met het MedMij-label  hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

VZVZ Servicecentrum en Nictiz beheren en doorontwikkelen het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden in opdracht van Stichting MedMij.

Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden.

De kwalificatie doorlopen leveranciers bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum.

Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van Stichting MedMij.