Veelgestelde vragen zorgaanbieders

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met op ons, wij beantwoorden de vragen graag.

 

Veelgestelde vragen van zorgaanbieders

Wat is het verschil tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving en een EPD, HIS, AIS, KIS, ZIS, EVS etc?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een combinatie van toepassingen en apps. Het is een persoonlijk hulpmiddel voor iedereen die actief met zijn/haar gezondheid bezig is. Het is een omgeving van de patiënt zelf. Hij bepaalt of en met wie hij zijn gegevens deelt. Een EPD is een informatiesysteem van zorgverleners en zorginstellingen. Zij gebruiken het EPD om medische gegevens van patiënten te verwerken. Huisartsen spreken ook over het Huisarts Informatie Systeem (HIS), apothekers over het Apothekers Informatie Systeem (AIS), veel zorggroepen gebruiken een Keten Informatie Systeem (KIS) en in ziekenhuizen wordt gebruikgemaakt van het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) etc. Deze informatiesystemen zijn van de zorgverleners en zorginstellingen. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (met een MedMij-stempel) is van de patiënt zelf. Dat is het grootste verschil. Het is een eigen omgeving die hij kan gebruiken om zijn zorgproces op een goede manier in te vullen.

Als de informatiesystemen van zorgaanbieders en patiënten aan de hand van de MedMij-spelregels gekoppeld zijn, kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de zorgaanbieders en de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Daarmee krijgen patiënten en – na toestemming van de patiënt – ook zorgverleners, betere informatie tot hun beschikking in een veilige omgeving.

Wat is het verschil tussen het Landelijk Schakelpunt (LSP) en een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is bedoeld om gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten. Patiënten hebben via het LSP nog geen inzage in hun eigen gegevens. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kan een patiënt medische informatie die uit allerlei bronnen komt inzien. Een persoonlijk gezondheidsomgeving is dus geen vervanging van het LSP, maar een aanvulling daarop.

Wie ontwikkelt MedMij?

MedMij is een samenwerkingsverband van alle partijen in de zorg die het belangrijk vinden dat alle inwoners van Nederland over hun medische gegevens kunnen beschikken en deze veilig kunnen gebruiken. Dit zijn onder andere belangen- en brancheorganisaties van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars en patiënten en de overheid. Kijk ook bij ‘organisatie’.

Wie financiert de ontwikkeling van MedMij?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de brancheorganisatie van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, betalen het programma.

Kunnen zorgverzekeraars in een PGO kijken?

Nee, dat kan niet.
Met een PGO kan een patiënt zelf zijn of haar medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is zelf de baas over zijn gegevens. Een verzekeraar heeft geen toegang tot die PGO of tot de gegevens die daar in staan. Een PGO is een omgeving die helemaal van de patiënt zelf is. Om toegang te krijgen tot een PGO, moet je minimaal een 2-factor inlog gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers die straks een omgeving aanbieden met een MedMij-stempel, zijn gehouden aan een set van strenge en laatst geldende eisen rondom informatiebeveiliging.

Vragen van zorgverleners over aansprakelijkheid

Welke gegevens uit een persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt neem ik op in mijn eigen dossier?

Een zorgverlener bepaalt zelf welke informatie relevant is om op te nemen in zijn of haar medisch dossier. Dit werkt hetzelfde als wanneer je een patiënt spreekt.

Ben ik verplicht om gegevens uit een persoonlijke gezondheidsomgeving te gebruiken? Bijvoorbeeld zelfmetingen of medische gegevens van een andere zorgverlener.

Nee, je bent niet verplicht deze gegevens te gebruiken. Het initiatief voor delen van gegevens ligt bij de patiënt zelf. De verplichting voor zorgverleners om gegevens uit de persoonlijke gezondheidsomgeving te raadplegen bestaat niet. In het kader van “goed hulpverlenerschap” dient de zorgprofessional uiteraard wel te vragen of er relevante informatie is voor hij een behandeling start. Dit is gelijk aan een normaal gesprek met een patiënt.

Een patiënt stuurt vanuit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving gegevens naar zijn zorgverlener, bijvoorbeeld een overzicht van zijn metingen. Zijn zorgverlener verwerkt deze gegevens niet en onderneemt geen verdere actie naar zijn patiënt. De patiënt wordt daardoor in het ziekenhuis opgenomen. Is de zorgverlener aansprakelijk?

Op dit moment is een zorgverlener nog niet verplicht om naar deze gegevens te kijken. Pas wanneer hij dit heeft beoordeeld en een afweging heeft kunnen maken, is hij hiervoor aansprakelijk. Een zorgverlener is wel aansprakelijk wanneer er afspraken zijn gemaakt over thuismetingen die op afstand gemonitord worden door de zorgverlener.

Wanneer houdt de verantwoordelijkheid over de gedeelde data van de zorgverlener op als hij of zij informatie heeft gedeeld met een patiënt?

De zorgverlener verstuurt een kopie (of een gedeeltelijke kopie) van het medisch dossier digitaal vanuit zijn elektronische cliënten dossier naar de patiënt. Zodra de patiënt de data in zijn of haar persoonlijke gezondheidsomgeving heeft ontvangen, is het onderdeel van zijn of haar persoonlijk dossier. De zorgverlener is niet verantwoordelijk voor de data zodra het in de persoonlijke gezondheidsomgeving zit.

Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving ontvangen. Deze patiënt stuurt zijn gegevens door aan derden. Wie is dan verantwoordelijk voor deze gegevens?

Deze patiënt is zelf verantwoordelijk voor de medische gegevens die in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zitten en kan zelf besluiten met wie hij deze informatie deelt.

Vragen over de relatie tussen het zorginformatiesysteem en de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt

Een patiënt heeft vanuit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving informatie naar zijn zorgverlener gestuurd, bijvoorbeeld gewijzigde medische gegevens of medische gegevens van een andere zorgverlener of zelfmetingen. Kan een patiënt daardoor zijn dossier wijzigen in het informatiesysteem van zijn zorgverlener?

De zorgverlener bepaalt zelf welke gegevens hij wel of niet overneemt. Wanneer hij of zij de gewijzigde gegevens niet overneemt, worden deze dus ook niet opgenomen.

Hoe ga ik als zorgverlener om met een patiënt die een persoonlijke gezondheidsomgeving heeft en zelf meetgegevens bijhoudt? Welke afspraken maak ik als zorgverlener met deze patiënt, zodat ik niet dagelijks zelfmetingen ontvang?

Als zorgverlener bepaal je zelf welke informatie relevant is om op te nemen in het medisch dossier van jouw patiënt. Dit werkt hetzelfde als wanneer je een patiënt spreekt. Ook kun je met jouw patiënt afspreken dat je geïnteresseerd bent in een trend of een gemiddelde. Deze informatie kun je dan overnemen in jouw medisch dossier. Voor huisartsen is hiervoor de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ opgesteld.

Vragen over de betrouwbaarheid van data

Als een patiënt mij gegevens vanuit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving verstuurt, hoe weet ik dan om wat voor soort informatie het gaat? Gaat het bijvoorbeeld om een medisch dossier van een andere zorgverlener of zijn het zelfmetingen?

Wanneer gegevens volgens de MedMij-standaarden verstuurd worden, zijn deze voorzien van metadata, zoals de herkomst en een timestamp, waarmee gegevens herleidbaar zijn. De zorginformatiesysteem-leverancier moet ervoor zorgen dat deze metadata zichtbaar gemaakt kan worden.

Vragen over inzage in medische gegevens

Ik wil mijn patiënt online inzage in zijn medisch dossier bieden. Kan ik dit nu regelen met mijn zorginformatiesysteem-leverancier of zal ik wachten om dit via MedMij te laten verlopen?

Via jouw leverancier die de zorginformatiesysteem levert kun je online inzage bieden aan jouw patiënt. Samen met jouw leverancier kun je je voorbereiden om in de toekomst aan te sluiten op MedMij. Daarvoor verwijzen wij naar onze factsheet Stappenplan voor zorgaanbieders te vinden onder Downloads op de website. (www.medmij.nl/downloads)

Als ik mijn patiënt via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving toegang geef tot zijn medische dossier, heeft mijn patiënt dan zijn gehele dossier ontvangen, inclusief mijn werkaantekeningen?

Nee, jouw patiënt heeft toegang tot zijn dossier, exclusief jouw werkaantekeningen. Wanneer jouw patiënt zijn dossier op papier opvraagt, ontvangt hij dezelfde gegevens. Zie ook de richtlijnen ‘Patiënt recht op kopie medisch dossier’.
www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/heeft-een-patient-recht-op-een-kopie-van-zijn-medisch-dossier.htmwww.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/heeft-een-patient-recht-op-een-kopie-van-zijn-medisch-dossier.htm

Een patiënt heeft zijn medische gegevens van zijn zorgverlener in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving ontvangen. Deze informatie blijkt niet te kloppen. Waar heeft de patiënt dan recht op?

Als de inhoud van het medisch dossier niet klopt, dan heeft de patiënt recht op verbetering of aanvulling en kan hij dit bij zijn zorgverlener aangeven. Zie voor verdere toelichting

www.patientenfederatie.nl/Documenten/producten/informatiekaart/medisch_dossier_54-2.pdf

Hebben ouders inzage in de persoonlijke gezondheidsomgeving van hun kinderen?

De wettelijke rechten voor minderjarigen zijn hierop van toepassing. Ouders of een voogd van kinderen onder de 12 jaar hebben recht op inzage. Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar heeft een ouder/voogd alleen recht op inzage met de toestemming van het kind. Bij kinderen vanaf 16 jaar heeft een ouder/voogd geen recht op inzage. Op deze regels zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zie de website van KNMG voor een uitgebreide toelichting. https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm

Vragen over werken met een persoonlijke gezondheidsomgeving

Wat zijn de ervaringen van zorgverleners met patiënten die gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Op dit moment zijn we ervaringen aan het ophalen van zorgverleners die werken met patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving. Zodra de resultaten hierover bekend zijn, zal MedMij dit publiceren via de website www.medmij.nl.

Vragen over veiligheid

Is het communiceren met een patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving veilig?

Als zowel het zorginformatiesysteem van de zorgverlener en de persoonlijke gezondheidsomgeving voldoen aan de voorgeschreven afspraken van MedMij, dan is de communicatie via beide omgevingen veilig.