Veelgestelde vragen zorggebruiker

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden de vragen graag.

Veelgestelde vragen Zorggebruiker

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel (bijvoorbeeld een website of app) dat levenslang te gebruiken is, waarmee u toegang heeft tot uw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis. Tot nu toe waren deze gegevens niet altijd makkelijk in te zien. In een persoonlijke gezondheidsomgeving kunt u ze straks wel eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kunt u gegevens die u zelf heeft gemeten toevoegen aan de PGO. Er zijn nu al diverse van dit soort apps en websites, maar ze werken nog niet allemaal op dezelfde manier. Meer over persoonlijke gezondheidsomgevingen leest u op de website van Patiëntenfederatie Nederland en de Digitale ZorgGids.

Ontwikkelt MedMij een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee. MedMij ontwikkelt alleen de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op. Er zijn tegenwoordig al allerlei handige apps en sites. MedMij hoopt dat al deze leveranciers gegevens zullen gaan uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Moet ik straks een app of een website gebruiken die voldoet aan MedMij?

U bepaalt zelf of u een persoonlijke gezondheidsomgeving wilt gebruiken. Ook kiest u zelf welke app of site het best bij u past: dat kan er een zijn die wel of niet voldoet aan MedMij. Als de omgeving van uw keuze op de MedMij-manier met uw gegevens omgaat, dan weet u zeker dat dit betrouwbaar en veilig is.

Zijn er al persoonlijke gezondheidsomgevingen die voldoen aan MedMij?

Nee, op dit moment worden de MedMij-spelregels voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens gemaakt. Later dit jaar kunt u apps en websites (persoonlijke gezondheidsomgevingen) die voldoen aan de MedMij-regels verbinden met de systemen van organisaties die ook voldoen aan MedMij. Vanaf dat moment kunt u gegevens over medicatie, allergieën en laboratoriumresultaten in uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving bekijken, gebruiken en delen met anderen.

Wie gaat mijn gezondheidsomgeving betalen?

MedMij streeft er naar dat iedereen een persoonlijke gezondheidsomgeving kan gebruiken. Binnen het MedMij-programma werken we uit hoe de financiering voor apps en sites die voldoen aan MedMij eruit zou kunnen zien. Gaan zorgverzekeraars een deel van de kosten vergoeden? Of maakt de overheid geld vrij? We zijn dit op het moment aan het onderzoeken.

Komt er een MedMij-kwaliteitskeurmerk voor apps of websites?

Nee, MedMij zegt niets over hoe nuttig of handig de functies van een app of website zijn en of deze passen bij uw situatie en behoefte. Dat bepaalt u zelf. Als een app of website voldoet aan de MedMij-spelregels, dan kunt u er wel op rekenen dat u uw gegevens veilig kunt beheren en uitwisselen met een organisatie die ook aan de MedMij-regels voldoet. En dat deze gegevens duidelijk worden getoond.

Verschillen apps en websites die voldoen aan MedMij van elkaar?

Ja, apps en websites die straks voldoen aan MedMij kunnen verschillen. Elke persoonlijke gezondheidsomgeving biedt weer andere handige functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen of een dagboek bij te houden.

Wat betekent het als een app of site voldoet aan MedMij?

• Dat u met de app of site veilig en eenvoudig gezondheidsgegevens kunt uitwisselen met zorgverleners.
• Dat u er uw gegevens veilig kunt inzien en gebruiken.
• Dat uw gegevens er op een begrijpelijke manier getoond worden.

Hoe weet ik zeker dat de uitwisseling van mijn gegevens via MedMij veilig is?

MedMij stelt de hoogste veiligheidseisen aan deelnemende partijen. Met bepaalde informatiestandaarden zullen de systemen van zorgverleners en die van persoonlijke gezondheidsomgevingen veilig met elkaar kunnen communiceren. Ook worden er basiseisen opgesteld. Die beschrijven de regels voor privacy, authenticatie, autorisatie, logging et cetera. Op het gebied van privacy is er al veel wet- en regelgeving voor gezondheidsgegevens. We kijken of er voor MedMij aanvullende regels nodig zijn en leggen deze vast in het MedMij Afsprakenstelsel voor deelnemende partijen.

Kunnen anderen toegang krijgen tot mijn persoonlijke gezondheidsomgeving?

Nee, u bent de enige die toegang heeft tot de informatie in een app of website die voldoet aan MedMij. U besluit zelf met wie u deze informatie wilt delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is zelf de baas over zijn gegevens.

Kunnen zorgverzekeraars in mijn PGO kijken?

Nee, dat kan niet.
Met een PGO kun je zelf je medische gegevens verzamelen, beheren en delen. Een verzekeraar heeft geen toegang tot jouw PGO of tot de gegevens die daar in staan. Een PGO is een omgeving die helemaal van jou zelf is. Om toegang te krijgen tot jouw PGO, moet je minimaal een 2-factor inlog gebruiken. Dit betekent een (sterk) wachtwoord en bijvoorbeeld een code via SMS. Alle PGO-leveranciers die straks een omgeving aanbieden met een MedMij-stempel, zijn gehouden aan een set van strenge en laatst geldende eisen rondom informatiebeveiliging.

Zijn MedMij apps en websites ook te gebruiken door mensen met een beperking?

Persoonlijke gezondheidsomgevingen die gegevens uitwisselen op de MedMij-manier moeten voldoen aan de MedMij-voorwaarden. Daarin staat dat de app of website gezondheidsgegevens op een begrijpelijke en toegankelijke (drempelvrije) manier moet presenteren. De functionaliteit in de omgeving die de gegevens toont, moet voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0, versie AA.

Als ik betrokken raak bij een verkeersongeluk, mag de politie dan zomaar in mijn telefoon naar mijn medische gegevens kijken?

Nee. Als je betrokken bent bij een ongeluk dat vermoedelijk is veroorzaakt door gebruik van een smartphone tijdens het ongeluk (i.c. niet handsfree appen of telefoneren), dan mag een agent kijken of je de smartphone hebt gebruikt. Oftewel: kijken of je hebt gebeld of gewhatsappt. Maar, daarbij mogen ze niet zomaar kennis nemen van de inhoud van de smartphone. Het zomaar mogen kijken in jouw PGO als je dat op je smartphone hebt staan, is dus uit den boze.