Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen zorggebruikers

Hieronder staan verschillende vragen die wij vaak krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden je vragen graag.

 

Over MedMij en het MedMij-label

Wat is MedMij?

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Denk aan ziekenhuis, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en gezondheidsprofessionals.

Wat betekent het MedMij-label?

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar op een veilige en betrouwbare manier uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Waar kan ik het MedMij-label tegenkomen?

Je komt het MedMij-label tegen op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), apps of websites. Ook kun je het MedMij-label tegenkomen in bijvoorbeeld het ziekenhuis, je huisarts of psycholoog. Dan weet je dat daar veilig gezondheidsgegevens kunnen worden uitgewisseld.

Op onze website staat een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label of kijk op pgo.nl.

Wie is initiatiefnemer van MedMij?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In 2015 ontstond MedMij door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS. Het programma MedMij ontwikkelde het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal veilig te kunnen uitwisselen.

Toen de eerste partijen het MedMij-label behaalden, werd Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een MedMij-deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Hoe wordt MedMij gefinancierd?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betalen MedMij. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Over persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarin jij zelf gezondheidsgegevens kunt verzamelen. Bijvoorbeeld informatie over wat je eet, hoeveel je sport of hoe je slaapt. Straks kun je ook medische gegevens in je PGO zetten. Denk aan je bloedgroep, de vaccinaties die je hebt gehad en de medicijnen die je gebruikt. Kijk op pgo.nl voor meer informatie.

Wat is het verschil tussen een PGO en een patiëntenportaal?

Patiëntenportalen zijn informatiesystemen (websites) van zorgverleners. Vaak heb je te maken met meerdere portalen, zoals van jouw ziekenhuis, huisarts en fysiotherapeut. Een PGO is een omgeving van jouzelf, waarin je de gegevens van al deze partijen eenvoudig kunt verzamelen, beheren en delen. Of en met wie je gegevens deelt, bepaal je zelf. Zo heb jij grip op je eigen gezondheidsgegevens. Wil je meer weten, bekijk dan de animatie op pgo.nl.

Zijn er al PGO's met een MedMij-label?

Er zijn nu al meer dan 30 PGO’s met MedMij-label. Elke PGO ziet er anders uit. En in elke PGO kun je weer andere gegevens bijhouden. Bijvoorbeeld hartslagmetingen, bloedwaarden of eet- en slaapgewoonten. Het verschilt straks ook per PGO welke medische gegevens je kunt uitwisselen. Kies dus een PGO met functies die jij belangrijk vindt. Kijk hier voor een actueel overzicht van de PGO’s met een MedMij-label.

Ontwikkelt MedMij zelf een PGO?

Nee. MedMij ontwikkelt alleen de spelregels waaraan PGO’s en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op.

Met welke zorgaanbieders kan ik gegevens uitwisselen via mijn PGO?

Op dit moment kun je nog geen medische gegevens verzamelen in je PGO. Als zorgverleners straks een MedMij-label hebben, dan kunnen de gegevens uit hun systemen ook uitgewisseld worden. Bijvoorbeeld van de huisarts, apotheek of het ziekenhuis.

Waar kan ik terecht met vragen over PGO's?

Kijk voor meer informatie op pgo.nl of neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Zij geven informatie én advies, waar je zelf mee aan de slag kunt.

Over veiligheid en privacy

Hoe veilig is het gebruik van PGO’s? 

In een PGO verzamel je persoonlijke gegevens vanuit je medisch dossier bij een zorgverlener. Denk hierbij aan: medicijngebruik, vaccinatiegegevens, bloeddruk, bloedwaarden, mentale gezondheid, operaties of (chronische) aandoeningen. Allemaal privacygevoelige gegevens. MedMij-deelnemers die volgens de MedMij-afspraken gegevens uitwisselen moeten daarom ook voldoen aan strenge privacy- en informatiebeveiligingsregels. Lees meer in het factsheet Veiligheid.

Kunnen anderen/derden meekijken in mijn PGO? 

Nee. Als eigenaar van de PGO kan alleen jij inloggen. Alleen met je eigen DigiD kun je gegevens verzamelen van of delen met zorgaanbieders. MedMij wil het in de toekomst wel mogelijk maken dat gebruikers hun PGO kunnen delen (via een machtiging).

Kunnen zorgverzekeraars in mijn PGO kijken?

Jij bent de enige die toegang heeft tot de informatie in jouw PGO. Jouw (zorg)verzekeraar kan niet in jouw PGO met MedMij-label of de gegevens die daarin staan, kijken. Een PGO is een omgeving (een app of website) die helemaal van jou zelf is en jij besluit zelf of en met wie je deze informatie wilt delen.

Als ik betrokken raak bij een verkeersongeluk, mag de politie dan zomaar in mijn telefoon naar mijn medische gegevens kijken?

Nee, dat mag niet. Soms mag een agent kijken of je je smartphone hebt gebruikt tijdens het rijden, maar daarbij mag de politie niet zo maar lezen wát er op je telefoon staat.

Hoelang blijven gegevens zichtbaar in mijn PGO? 

Je gegevens blijven zichtbaar zolang je de PGO wil gebruiken; dit kan vanaf het moment van ingebruikname levenslang zijn. Uiteraard kun je ook zelf je gegevens wissen in je eigen PGO. Dit is geen selectief proces om te voorkomen dat je slechts een gedeelte van de waarheid deelt met een zorgverlener.

Bij beëindiging van de overeenkomst tussen jou en de PGO worden de gegevens ook gewist. Het ligt aan de voorwaarden van de PGO-leverancier hoelang de gegevens bewaard blijven.

Kunnen zorgaanbieders via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders? 

Nee, zorgaanbieders kunnen onderling geen informatie uitwisselen via MedMij. Wanneer (de ICT-leverancier van) de zorgaanbieder MedMij-deelnemer is, dan kun je je gegevens in de toekomst zelf wel delen met andere zorgaanbieders als je dat wil.

Wie is verantwoordelijk voor de gedeelde gegevens van de zorgverlener als deze gegevens in mijn PGO staan? 

De zorgverlener stuurt op verzoek jouw verzoek een (gedeeltelijke) kopie van het medisch dossier digitaal vanuit het zorginformatiesysteem naar de PGO. Zodra de gegevens in je PGO staan, is het onderdeel van jouw persoonlijke dossier. Zorgverleners zijn niet langer verantwoordelijk voor deze gegevens zodra deze zich in je PGO staan.

Wat betekent het voor mijn zorgverlener(s) als ik van PGO wissel? 

Jij kiest je PGO. Dit heeft geen invloed op je zorgverleners. Als je overstapt naar een andere PGO met MedMij-label merkt je zorgverlener daar niets van.

Heb ik recht op alle gegevens uit het zorginformatiesysteem? 

Nee. Je zorgverlener is wettelijk verplicht je medisch dossier ter inzage aan te bieden en sinds juli 2020 op verzoek ook digitaal te delen. Persoonlijke werkaantekeningen vallen hier niet onder.

Daarnaast is het verstrekken van het medisch dossier aan regels gebonden. Zo gelden er bijvoorbeeld specifieke regels voor inzage door minderjarigen (onder de 16 jaar) en kan een arts afhankelijk van een situatie tot een andere afweging komen, wat ertoe kan leiden dat de gegevens mogelijk niet beschikbaar zijn via de MedMij-manier van uitwisseling. Dit laatste heet de ontvankelijkheidstoets.

Kan ik zelf gegevens toevoegen aan of verwijderen uit het medische dossier? 

Nee, je kan alleen gegevens verzamelen uit het medische dossier. Alleen je zorgverlener kan het medisch dossier corrigeren. Zo kun je bijvoorbeeld niet zelf in het EPD inloggen.

Waar bewaart mijn PGO-leverancier mijn data? 

Dit schrijft MedMij niet voor. Waarschijnlijk bewaart je PGO-leverancier je data op een externe server (in de cloud). Wáár gegevens bewaard worden moet een PGO-leverancier opnemen in de Algemene Voorwaarden.