Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij Gebruikersvoorlichting

Op de MedMij-manier gegevens uitwisselen via jouw persoonlijke gezondheidsomgeving. Wat betekent dat?