Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

VIPP GGZ

Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond de VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) programma’s. MedMij werkt mee aan versnellingskamers die een eerste opstap zijn naar een regeling in de care. Dit programma heet ‘Inzicht’.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen rond het VIPP programma OPEN van de huisartskoepels LHV, NHG en InEen. De VIPP GGZ heeft de regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer informatie over VIPP GGZ vind je hier.

De gegevens moeten voldoen aan de MedMij-standaarden, waardoor patiënten de gegevens in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen gebruiken. In de VIPP-regeling streeft VWS ernaar met de sector een afspraak te maken over het gebruik van MedMij-standaarden. Naar verwachting zullen GGZ-leveranciers in het zorgdomein zich aanmelden voor MedMij.