Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Voorwaarden en toelichting

Gecontroleerde livegang Oosterhout en Lent

1.1. Ik heb de informatiefolders “Grip op je eigen gezondheidsgegevens” en “Proef met de MedischeKluis app” ontvangen;

1.2. Ik ben 16 jaar of ouder;

1.3. Ik verklaar dat apotheek de Waal (locatie Oosterhout / Lent #) en huisartsenpraktijk Oosterhout / Thermion # toestemming heb gegeven om mijn medische gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Zo niet, dan zal ik dit alsnog doen via het standaard toestemmingsformulier van Vereniging Zorgcommunicatie voor Zorgaanbieders(VZVZ)

1.4. Ik verklaar dat ik voldoende ben geïnformeerd over: deelname aan de proef, het opslaan van mijn medische gegevens in de MedischeKluis app (van ZorgKluis BV) op mijn telefoon of tablet, en het zo nodig laten zien van die gegevens gedurende de proef aan zorgverleners die zijn betrokken bij mijn behandeling.

1.5. Ik verklaar dat ik weet dat ik toestemming kan intrekken als ik mijn deelname aan de proef wil stoppen, door dit te melden bij Apotheek de Waal, huisartsenpraktijk Oosterhout of Zorgkluis.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving (website of app) waarmee een patiënt toegang heeft tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. U bent benaderd om gebruik te maken van een proef met de PGO MedischeKluis (van ZorgKluis BV) waarmee u uw gezondheidsinformatie kunt verzamelen, beheren en delen. Het gaat hierbij om informatie die door zorgverleners wordt geregistreerd, maar ook om informatie die u zelf kunt bijhouden. Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan een hulpmiddel zijn voor mensen die actief met hun gezondheid bezig zijn. Het kan u meer inzicht en meer regie over uw gezondheid en zorg geven.

Ook voor zorgverleners kan het voordelen bieden: patiënten kunnen beter geïnformeerd zijn en zijn daardoor een betere gesprekspartner. Bovendien zorgt het voor een completer beeld, omdat informatie uit een PGO ook gedeeld kan worden met andere zorgverleners.

Informatieuitwisseling

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient een zorgaanbieder er in beginsel voor te zorgen dat ‘anderen’ geen toegang hebben tot uw (medische) persoonsgegevens, tenzij u hiervoor toestemming verleent. Aangezien VZVZ, ZorgKluis BV en MedMij support zogenaamde ‘anderen’ zijn, moet u  voor de genoemde gegevensuitwisseling vooraf schriftelijke toestemming verlenen. U heeft de huisarts en apotheker al eerder toestemming gegeven medicatiegegevens en de samenvatting van uw huisartsdossier uit te wisselen met andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zorgt ervoor dat de medicatiegegevens en huisartsgegevens uit het LSP gedurende de proef worden gedeeld met de PGOs, zoals de MedischeKluis app. Medewerkers van ZorgKluis BV bieden ondersteuning bij het gebruik van de app. Ook nemen zij deel aan de evaluatie van de app. Medewerkers van MedMij support verzorgen de evaluatie van PGOs in het algemeen.

Evaluatieonderzoek

Wij willen de ervaringen en bevindingen van de gebruikers van een proef PGO evalueren. Wij vragen uw expliciete toestemming om uw e-mailadres en telefoonnummer te mogen gebruiken. In een vragenlijst zullen we bijvoorbeeld vragen naar uw verwachtingen van of ervaringen met een PGO. Via de telefoon kunnen we u bijvoorbeeld benaderen voor uw eerste ervaringen (is het gelukt de gegevens te downloaden) of het uitnodigen voor een evaluatiegesprek.

Toestemming intrekken

Deelnemers aan de proef hebben op elk moment het recht hun toestemming in te trekken. Wilt u uw toestemming intrekken, meld dit dan in uw apotheek, bij uw huisarts of via het volgende e-mailadres: …

Uw BSN wordt dan verwijderd uit de deelnemerslijst bij VZVZ, de doorgegeven gegevens worden verwijderd uit de bestanden van Zorgkluis BV en MedMij. U ontvangt geen e-mails of telefoontjes meer in het kader van de proef. Met het verwijderen van de MedischeKluis app van uw telefoon of tablet verwijdert u ook de opgenomen gegevens. Uw medische gegevens worden niet online opgeslagen.