Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Waarom MedMij?

Patiënten kunnen niet bij al hun gegevens. Met name chronisch- en/of langdurig zieken hebben veel zorgverleners: de huisarts, de apotheek, de fysiotherapeut of het ziekenhuis. Op al die plekken slaan zorgverleners data op over patiënten. Denk aan laboratoriumuitslagen, medicatieoverzichten, scans, foto’s. Zorgverleners kunnen wel bij die gegevens, hun patiënten niet.

MedMij zorgt dat alle gegevens van de patiënt samenkomen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hiermee krijgt de patiënt een beter beeld over de eigen gezondheid. De keuze voor en regie over een PGO blijft altijd bij de patiënt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van MedMij.

Voor zorgverleners betekent MedMij dat zij erop kunnen vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt. Zonder het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. Wanneer patiënten hiervoor toestemming verlenen, kan de zorgverlener ook beschikken over de gezondheidsgegevens die patiënten zélf verzamelen. Hierover maken zorgverleners en patiënten gezamenlijk afspraken. Zorgverleners kunnen blijven vertrouwen op hun ICT-dienstverleners. Naarmate MedMij meer gebruikt wordt, zullen zij vragen om producten met een MedMij-label. De regie over het eigen (digitale) medische dossier (het informatiesysteem van de zorgaanbieder) berust altijd bij de zorgverlener. Ook dát is een belangrijk uitgangspunt van MedMij.

Deelnemende apps, websites en informatiesystemen

Persoonlijke gezondheidsomgevingen, zoals apps of websites en informatiesystemen van zorgaanbieders die gegevens gaan uitwisselen via het MedMij-netwerk moeten aan het MedMij Afsprakenstelsel voldoen. De eisen hierin gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruik van gezondheidsgegevens. Allen PGO’s en zorginformatiesystemen die gegevens goed beveiligen en die de gegevens op een toegankelijke manier presenteren (drempelvrij), kunnen MedMij-deelnemer zijn.

MedMij ondersteunt, stimuleert en faciliteert de landelijke PGO-ontwikkeling met:

  1. MedMij Informatiestandaarden
  2. MedMij Afsprakenstelsel
  3. MedMij Financiering

Technisch uitwisselen

Als voor elke individuele app of website afspraken gemaakt moeten worden over de manier van gegevensuitwisseling met meerdere informatiesystemen van ziekenhuizen, gemeenten of apothekers ontstaat een wirwar aan niet-gestructureerde manieren om informatie te delen, in verschillende talen. MedMij lost dit op met een set aan afspraken tussen PGO’s en de informatiesystemen van zorgverleners. Leveranciers van PGO’s en van zorginformatiesystemen nemen deel aan het MedMij Afsprakenstelsel. Deze ICT-leveranciers wisselen versleuteld gegevens met elkaar uit. Zelf kunnen zij de informatie niet inzien. Andere MedMij-voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruik van gezondheidsgegevens. PGO’s en informatiesystemen die de gegevens niet goed beveiligen en zich niet aan de afspraken conformeren kunnen niet deelnemen aan MedMij.