Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Waarom MedMij?

Waarom wil je meedoen met MedMij? “Omdat het raar is dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt. Zo simpel is het”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Met name als je een chronische en langdurige ziekte hebt, ben je bij veel zorgverleners patiënt: huisarts, apotheek, fysiotherapeut, ziekenhuis. Op al die plekken worden data van jou opgeslagen: laboratoriumuitslagen, medicatieoverzichten, scans, foto’s. Jouw zorgverleners kunnen wel bij die gegevens, maar jij niet.” MedMij gaat er voor zorgen dat alle gegevens van de patiënt samen komen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiermee krijgt de patiënt een beter beeld over hoe zijn of haar gezondheid zich ontwikkelt. De bedoeling is dat het aantal persoonlijke gezondheidsomgevingen met een MedMij-label toeneemt, zodat er voor patiënten steeds meer valt te kiezen. De keuze voor en de regie over een persoonlijke gezondheidsomgeving blijft altijd bij de patiënt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van MedMij.

Voor zorgverleners betekent MedMij dat zij erop kunnen vertrouwen dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt. Het risico dat deze gegevens in de verkeerde handen terecht komt is geminimaliseerd. Wanneer patiënten hiervoor toestemming verlenen, kan de zorgverlener ook beschikken over de gezondheidsgegevens die deze patiënten zélf hebben verzameld. Hierover maken zorgverleners en patiënten gezamenlijk afspraken. Zorgverleners blijven gewoon zakendoen met hun ICT-dienstverleners. Maar, naarmate MedMij meer gebruikt wordt, zullen zij steeds vaker vragen om producten die van een MedMij-label zijn voorzien. De regie over het eigen (digitale) medische dossier (het informatiesysteem van de zorgaanbieder) berust altijd bij de zorgverlener. Ook dát is een belangrijk uitgangspunt van MedMij.

Deelnemende apps, websites en informatiesystemen

Persoonlijke gezondheidsomgevingen, zoals apps of websites en informatiesystemen van zorgaanbieders die gegevens gaan uitwisselen via het MedMij-netwerk moeten aan de MedMij-voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruik van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorginformatiesystemen die de gegevens niet goed beveiligen, of die de gegevens niet op een toegankelijke manier presenteren (drempelvrij), kunnen geen deelnemer zijn aan MedMij.

MedMij ondersteunt, stimuleert en faciliteert de landelijke PGO-ontwikkeling met

  1. MedMij Informatiestandaarden
  2. MedMij Afsprakenstelsel
  3. MedMij Financiering

Technisch uitwisselen

Stel dat voor elke individuele app of website afspraken gemaakt moeten worden over de manier van gegevensuitwisseling met meerdere informatiesystemen van ziekenhuizen, gemeenten of apothekers. Dan ontstaat een wirwar aan niet-gestructureerde manieren om informatie te delen, in verschillende talen. MedMij lost dit op met een set aan afspraken tussen de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de informatiesystemen van zorgverleners. Leveranciers van PGO’s en van zorginformatiesystemen nemen deel aan het MedMij Afsprakenstelsel en moeten hiervoor voldoen aan de MedMij-spelregels. Deze ICT-leveranciers wisselen versleuteld gegevens met elkaar uit. Zelf kunnen zij de informatie niet inzien. Andere MedMij-voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruik van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen die de gegevens niet goed beveiligen en zich niet aan de afspraken conformeren kunnen niet deelnemen aan MedMij.