Waarom MedMij?

Met MedMij geven we patiënten meer grip op hun gezondheidsinformatie en daarmee op hun gezondheid. Patiënten zelf geven aan dat ze graag meer inzicht willen in hun gezondheid en dat een persoonlijke gezondheidsomgeving ze daarbij helpt. Een persoonlijke gezondheidsomgeving geeft hen regie en controle. Het zorgt ervoor dat ze meer inzicht hebben in hun gezondheid en wat ze daarvoor kunnen doen. Daarnaast geeft het ze rust en vertrouwen en zelfs motivatie om met hun gezondheid aan de slag te gaan.

Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen door patiënten voordelen:

  • Patiënten weten beter wat er speelt en zijn daardoor een geïnformeerde gesprekspartner.
  • Zorgverleners krijgen daardoor ook een completer beeld, mede omdat zij meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt kunnen krijgen, en omdat patiënten hun zelfmetingen en andere informatie kunnen delen.
  • Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat zorgverleners een beter gesprek met hun patiënten kunnen hebben en passendere zorg kunnen leveren.

Daarnaast ben je als zorgaanbieder met de nieuwe wetgeving verplicht om je dossier digitaal beschikbaar te stellen voor je patiënten:

MedMij biedt de oplossing voor het digitaal delen van gegevens met de patiënt. Met MedMij weet je zeker dat het beschikbaar stellen van gezondheidsinformatie aan patiënten op een veilige manier plaatsvindt. Het risico dat gegevens in verkeerde handen terecht komen is dan geminimaliseerd. Ook maakt MedMij het mogelijk dat je als zorgverlener kunt beschikken over gezondheidsgegevens die patiënten zelf hebben verzameld, mits zij hier toestemming voor geven.

Een belangrijk uitgangspunt bij MedMij is dat patiënten zelf hun persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen kiezen. Het MedMij Afsprakenstelsel zorgt ervoor dat je als zorgaanbieder geen afzonderlijke koppelingen hoeft te maken met al deze verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen. Als je aansluit bij MedMij, is de informatie-uitwisseling gestandaardiseerd en weet je zeker dat aan alle veiligheidseisen is voldaan.

Uiteraard blijf je als zorgverlener gebruik maken van je eigen zorginformatiesysteem voor het bijhouden van patiëntendossiers. Je blijft dus ook gewoon zakendoen de leverancier van dit systeem. Het is wel van belang om erop te letten dat die leverancier deelnemer is van MedMij. Of, om hen te vragen deelnemer te worden.

Wil je als zorgaanbieder aansluiten bij MedMij of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met Arina Burghouts, via a.burghouts@medmij.nl of 06-46119138.