Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Doe mee! Waarom voor zorgaanbieders?

Grip op gezondheidsgegevens stelt mensen in staat de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Goede informatie, voorzien van context en betekenis, ondersteunt zelfmanagement. Er is inmiddels het nodige bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende patiënten bijdragen aan zinnige en betaalbare zorg. Bovendien ervaren deze patiënten een betere kwaliteit van leven.

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Via MedMij kunnen gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Dat kan van een zorgaanbieder met een MedMij-label naar een persoon die een persoonlijke omgeving met een MedMij-label heeft. En weer terug.

Wat betekent MedMij voor mij als zorgverlener?

Ook voor zorgverleners heeft het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)  voordelen:

  • Patiënten weten beter wat er speelt en komen daardoor beter voorbereid naar een consult.
  • Zorgverleners krijgen een completer beeld. Ze krijgen meer informatie over de sociale context en ervaringen van de patiënt, onder meer doordat patiënten zelfmetingen en andere informatie kunnen delen.
  • Een deel van de administratieve taken kan (vooraf) via een PGO afgehandeld worden. Denk daarbij onder andere aan vragenlijsten.
  • Alles bij elkaar zorgt het gebruik van PGO’s ervoor dat zorgverleners betere gesprekken met hun patiënten kunnen hebben en daardoor passendere en betere zorg kunnen leveren.

Het ontsluiten van gegevens via MedMij past binnen nieuwe wetgeving. Het ministerie van VWS biedt een aantal subsidieregelingen (VIPP-programma’s) waarvan MedMij onderdeel is.

Meer informatie over MedMij, over het aansluiten bij MedMij en over toepassing in de praktijk, vind je in de Toolkit voor zorgaanbieders

 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving zou mij een hoop werk schelen

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving kan ik een specialist al voor mijn bezoek informatie sturen

Als ik wat mankeer, wil ik precies weten hoe het zit