Wat is MedMij?

Om gezondheidsinformatie veilig uit te wisselen moeten de systemen van gezondheidsomgevingen en die van zorgorganisaties voldoen aan de spelregels van MedMij. Ook het uitwisselen van gegevens zelf moet aan allerlei spelregels voldoen. Zo zorgt MedMij er voor dat gezondheidsdata uit verschillende bronnen op eenzelfde, maar ook veilige en vertrouwde manier bijeen gebracht kan worden. Dat is belangrijk, want het gaat tenslotte om persoonlijke medische informatie.

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig:

  • Een persoonlijke gezondheidsomgeving, zoals een app of website, waarin u uw eigen gezondheidsgegevens kunt verzamelen en gebruiken.
  • De organisatie die gegevens over uw gezondheid opslaat. Denk aan uw huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis, maar ook een sportschool, verpleeghuis of uw gemeente.

Onder aanvoering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een collectief van partijen in de zorg, het Informatieberaad Zorg, de handen ineengeslagen. Samen willen zij het mogelijk maken – voor iedereen die dat wil – om zijn of haar gezondheidsgegevens te verzamelen en te gebruiken binnen een zelf gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Om dit doel in 2020 te bereiken is het programma MedMij gestart.

Wat is MedMij niet?

MedMij maakt zelf niet zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij bepaalt ook niet welke functies een persoonlijke gezondheidsomgeving moet bieden. En of deze geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie of behoefte. Dat bepaalt u zelf. Voldoet zo’n omgeving aan de MedMij regels, dan kunt u er wel op rekenen dat u uw informatie veilig kunt verzamelen, bekijken en delen.

‘Ik vind dat iedereen een persoonlijke gezondheidsomgeving moet hebben: jong, oud, chronisch ziek of gezond. Alle dokters moeten ook meedoen. Dan kun je de regie houden over je gezondheid.’
Wilma Bos, patiënt