Wat betekent MedMij voor mij?

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Zo’n omgeving – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op. Zo kan de patiënt straks persoonlijke informatie, die op verschillende plekken bewaard wordt, in één volledig overzicht bekijken en beheren in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. En kan hij deze data veilig en vertrouwd delen met een zorgverlener, waar en wanneer hij wil.

Voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens zijn twee partijen nodig:

  • De patiënt met een app of website waarin hij gezondheidsgegevens wil verzamelen en gebruiken (persoonlijke gezondheidsomgeving).
  • En zorginformatiesysteem van de zorgverlener waarin de gegevens van de patiënt opgeslagen worden.

MedMij zorgt ervoor dat een persoonlijke gezondheidsomgeving en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren.

Uitwisselen via bij MedMij aangesloten ICT-leveranciers

Stel dat voor elke individuele app of website afspraken gemaakt moeten worden over de manier van gegevensuitwisseling met meerdere informatiesystemen van ziekenhuizen, gemeenten of apothekers. Dan ontstaat een wirwar aan niet-gestructureerde manieren om informatie te delen, in verschillende talen. MedMij lost dit op met een set aan afspraken tussen de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de informatiesystemen van zorgverleners. Leveranciers van PGO’s en van zorginformatiesystemen nemen deel aan het MedMij Afsprakenstelsel en moeten hiervoor voldoen aan de MedMij-spelregels. Deze ICT-leveranciers wisselen versleuteld gegevens met elkaar uit. Zelf kunnen zij de informatie niet inzien. Andere MedMij-voorwaarden gaan onder andere over het beveiligd opslaan en gebruik van gezondheidsgegevens. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen van zorgaanbieders die de gegevens niet goed beveiligen en zich niet aan de afspraken conformeren kunnen niet deelnemen aan MedMij.

 

Delen

Meedoen MedMij?

Vul onderstaand formulier in en ontvang alle informatie die je helpt bij het voorbereiden op MedMij.

Bedankt